Facebook

Szkolenia, kursy zawodowe i publikacje z dziedziny rachunkowości, finansów, księgowości, prawa, podatków. Katowice i Warszawa. Dowiedz się więcej!

Fundacja Rozwoju Rachunkowości | Szkolenia, kursy zawodowe

Fundacja Rozwoju Rachunkowości

Ministerstwo pracuje nad zmianami w prawie do urlopów wypoczynkowych04-01-2018

W gabinetach Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad kompleksową nowelizacją jednej z najstarszych ustaw jakie obowiązują obecnie w Polsce.

Ministerialni eksperci uważają, że obecna ustawa jest przestarzała i wymaga kompleksowej zmiany. Zadaniem nowo powołanego zespołu jest wyprostowanie zawiłości prawnych, tak aby Kodeks Pracy był trudniejszy do obejścia. Prace zespołu obejmą kilka obszarów, ale najistotniejsze zmiany zaplanowane są w obszarze urlopów wypoczynkowych.

Intencją wnioskodawców zmian jest to, aby urlop służył pracownikowi do rzeczywistego wypoczynku. Urlop nie będzie mógł być również wykorzystywany wbrew dobru zakładu pracy. Pracownik na urlopie nadal będzie mógł np. przeprowadzać remont, lub załatwiać sprawy w urzędzie. Pomysłodawcom chodzi głownie o to, aby pracownik po powrocie z urlopu nie był bardziej wyczerpany niż przed urlopem, a także, aby w jego trakcie nie prowadził działalności konkurencyjnej wobec swojego głównego zakładu pracy. Pracodawca płacący wynagrodzenie za okres urlopu ma prawo oczekiwać, że pracownik choć trochę wypocznie podczas urlopu, aby wrócić do zadań z wypoczętym organizmem.

Kolejną ważną zmianą jest konieczność wykorzystania w danym roku całości przysługującego urlopu wypoczynkowego, nawet jeśli pracownik nie ma takiej konieczności. Pracodawca, w porozumieniu z pracownikiem, będzie miał możliwość wysłania pracownika na przymusowy płatny urlop wypoczynkowy, ale będzie musiał go o tym zawiadomić z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Oczywiście w przypadku umów krótkoterminowych takie powiadomienie musi nastąpić odpowiednio wcześniej.

Jeśli z winy pracodawcy urlopu nie będzie można wykorzystać w danym roku kalendarzowym, wówczas termin jego wykorzystania zostanie przesunięty do marca roku następnego. Natomiast, jeśli urlop nie zostanie wykorzystany z przyczyn leżących po stronie pracownika (np. choroba lub macierzyństwo) pracodawca będzie mógł udzielić urlopu w późniejszym terminie.

Jeśli urlop nie zostanie wykorzystany w czasie roku kalendarzowego wówczas dni wolne przepadną bez możliwości wykorzystania ich po nowym roku. Jest to zmiana w stosunku do obecnych przepisów, które zakładają możliwość wykorzystania urlopu w ciągu 3 lat. W uzasadnionych przypadkach pracownik będzie mógł się w takich przypadkach starać o ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Nowym rozwiązaniem proponowanym przez ekspertów jest transfer niewykorzystanego urlopu do nowego pracodawcy. Umożliwi to rezygnację z wypłacania ekwiwalentu urlopowego. Warunkiem skorzystania z takiego rozwiązania jest maksymalnie miesięczna przerwa w zatrudnieniu. Urlop w trakcie okresu wypowiedzenia zostanie zastąpiony znaną już formą zwolnieniem od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Istotną zmianą z punktu widzenia młodych pracowników jest ujednolicenie wymiaru urlopu. Wnioskodawcy chcą, aby wszyscy mieli prawo do urlopu w wymiarze 26 dni. Jak dotąd nie wspomina się o zmianach w wymiarze urlopu udzielanego na podstawie odrębnych przepisów (np. dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych)

Ukłonem w stronę oczekiwań pracodawców jest ostatnia z proponowanych zmian dotyczących urlopu. Zmienić się mają przepisy dotyczące urlopu na żądanie. Co jakiś czas słychać było w opinii publicznej narzekania pracodawców na spadek efektywności działań na początku tygodnia lub w okresie poświątecznym. Spadek ten spowodowany był możliwością korzystania pracowników z urlopu na żądanie w wymiarze 4 dni w roku, który pochodził z puli płatnego urlopu wypoczynkowego. Ministerialny zespół chciałby, aby urlop na żądanie nadal pozostał do dyspozycji pracowników, ale byłby to już urlop bezpłatny. Nadal wniosek o udzielenie tego urlopu należy składać przed rozpoczęciem pracy w dniu, w którym urlop ma być wybrany. Do tego momentu zatrudniający musi też podjąć decyzję o udzieleniu wolnego w omawianym trybie.

Na pierwszy rzut oka są to bardzo daleko idące propozycje zmian. Czy wejdą w życie? Czas pokaże.
kup książkę

Kontakt

Proszę czekać...
proszę czekać