Facebook

Szkolenia, kursy zawodowe i publikacje z dziedziny rachunkowości, finansów, księgowości, prawa, podatków. Katowice i Warszawa. Dowiedz się więcej!

Fundacja Rozwoju Rachunkowości | Szkolenia, kursy zawodowe

Fundacja Rozwoju Rachunkowości

System zwrotu VAT podróżnym (TAX FREE)04-10-2017

W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT, zapłaconego przy nabyciu towarów w Polsce, mają wyłącznie podróżni będący osobami fizycznymi, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Zwrot podatku od towarów i usług w związku z tym może być dokonany jedynie podróżnemu zamieszkałemu w państwie trzecim. (art.126 ustawy VAT).

Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiezie w bagażu osobistym zakupione towary w stanie nienaruszonym poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu i urząd celno-skarbowy potwierdził wywóz towarów na dokumencie wystawionym przez sprzedawcę.

Podróżny może żądać zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów, jeżeli kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z dokumentu wystawionego przez jednego sprzedawcę, wynosi minimum 200 zł - od 1 sierpnia 2017. Do końca lipca kwota 300 zł. Kwota ta ma wynikać z dokumentu TAX FREE wystawionego przez sprzedawcę, do którego dołącza się paragon z kasy rejestrującej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zwrotu podatku VAT zapraszamy na szkolenia organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości.
WarszawaKatowice


Autor: Izabela Jośko

kup książkę

Kontakt

Proszę czekać...
proszę czekać