Facebook

Szkolenia, kursy zawodowe i publikacje z dziedziny rachunkowości, finansów, księgowości, prawa, podatków. Katowice i Warszawa. Dowiedz się więcej!

Fundacja Rozwoju Rachunkowości | Szkolenia, kursy zawodowe

Fundacja Rozwoju Rachunkowości

Przedterminowe zakończenie leasingu -bez korekty kosztów podatkowych18-09-2017

W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu operacyjnego nie ma obowiązku korygowania KUP o opłaty z tytułu umowy leasingu, które poniesione zostały do dnia rozwiązania tej umowy.

W praktyce organów podatkowych prezentowany jest pogląd, że jeżeli w momencie zawarcia umowy spełniała ona warunki uznania jej za umowę leasingu operacyjnego, to jej wcześniejsze zakończenie (rozwiązanie) jest podatkowo obojętne. Podatnik, który w okresie trwania takiej umowy, ujmował do KUP związane z nią opłaty, nie ma obowiązku korygowania kosztów o wartość tych opłat (interpretacja indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 czerwca 2014 r., nr ITPB1/415-352/14/WM).

Ostrożnie należy natomiast oceniać możliwość uznania za KUP wydatków ponoszonych w następstwie przedterminowego zakończenia umowy leasingu. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 7 lutego 2014 r., nr IPTPB3/423-436/13-4/GG uznał, że możliwość uznania za KUP dodatkowych opłat naliczonych przez leasingodawcę w przypadku rozwiązania umów leasingu przed upływem terminu, na który zostały zawarte, jest uzależniona od wykazania ich związku z przychodami podatnika. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 12 kwietnia 2012 r., nr IPPB3/423-35/12-2/GJ ocenił, że nie można uznać za KUP odszkodowania z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu, gdyż poniesienie tego rodzaju wydatku jest wynikiem ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Niekorzystnych dla podatnika skutków decyzji biznesowych nie można zdaniem tego organu przenosić na Skarb Państwa poprzez pomniejszanie dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania.

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości dotyczące leasingu.

Warszawa

Autor: Izabela Jośko

kup książkę

Kontakt

Proszę czekać...
proszę czekać