Facebook

Szkolenia, kursy zawodowe i publikacje z dziedziny rachunkowości, finansów, księgowości, prawa, podatków. Katowice i Warszawa. Dowiedz się więcej!

Fundacja Rozwoju Rachunkowości | Szkolenia, kursy zawodowe

Fundacja Rozwoju Rachunkowości

Wykorzystywanie telefonów służbowych do prywatnych celów pracowników04-09-2017

Co powinien zrobić podatnik oddający pracownikom telefony objęte stałym abonamentem bezlimitowym?

W celu uniknięcia wątpliwości, że pracownicy korzystają bezpłatnie z telefonów służbowych pracodawca może wprowadzić formalne wewnętrzne uregulowania dotyczące korzystania z takich telefonów.

1.W regulaminie pracy bądź w odrębnej umowie z pracownikiem można określić zasady korzystania z telefonów służbowych do celów prywatnych np. wskazać, że telefon może być wykorzystywany jedynie do celów służbowych a w przypadku prywatnego użycia pracownik zostanie obciążony kosztami rozmów prywatnych

2.Pracodawca może nakazać podpisanie przez pracowników oświadczenia, że będą używać telefonów firmowych, tylko jeśli ma to służyć wykonywaniu obowiązków pracowniczych .

Pracodawca nie ma obowiązku posiadania szczegółowych billingów rozmów, które są zazwyczaj udostępniane płatnie przez operatora.

Autor: Izabela Jośko
kup książkę

Kontakt

Proszę czekać...
proszę czekać