Facebook

Szkolenia, kursy zawodowe i publikacje z dziedziny rachunkowości, finansów, księgowości, prawa, podatków. Katowice i Warszawa. Dowiedz się więcej!

Fundacja Rozwoju Rachunkowości | Szkolenia, kursy zawodowe

Fundacja Rozwoju Rachunkowości

Projekt nowej Ordynacji Podatkowej już niedługo07-08-2017

Prof. Leonard Etel, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego poinformował, że we wrześniu 2017 roku będzie gotowy projekt nowej Ordynacji podatkowej.

"We wrześniu będzie gotowy projekt, uzasadnienie i przepisy wykonawcze oraz projekt tzw. ustawy wprowadzającej, czyli komplet dokumentów związanych z nową Ordynacją podatkową. Zgodnie z harmonogramem mieliśmy dwa lata na przygotowanie zmian, licząc od 13 października 2015 r., czyli przyjęcia przez rząd kierunkowych założeń. Zdążymy w założonym terminie" - powiedział Etel. Nowa Ordynacja ma być spójnym i przejrzystym aktem prawnym, który porządkuje i kodyfikuje materię ogólnego prawa podatkowego. Znajdzie się w niej blisko 700 artykułów.

Wśród zapowiadanych zmian są m.in.:
1)     Nowe zasady przedawniania zobowiązań podatkowych,
Obecnie okres przedawnienia zobowiązania podatkowego wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. W tym czasie organ podatkowy musi dokonać wymiaru i poboru podatku. Fiskus ma dużą swobodę w zawieszaniu lub przerywaniu biegu przedawnienia.
Zgodnie z zapowiedziami, nowa Ordynacja podatkowa wprowadzi odrębne okresy przedawnienia prawa do ustalenia wymiaru podatku (3 lata dla rozliczenia podatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą i 5 lat dla związanych z taką działalnością) oraz prawa do poboru podatku (5 lat).
Po upływie terminu przedawnienia dotyczącego wysokości podatku, organ podatkowy nie będzie już mógł zakwestionować poprawności rozliczenia daniny.

2)    Wydłużenie czasu na wniesienie odwołania i zażalenia ,
Zgodnie z zapowiedziami, po wprowadzeniu nowej Ordynacji podatnicy będą mieli więcej czasu na złożenie odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienie w postępowaniu podatkowym. Termin na wniesienie odwołania zostanie wydłużony z 14 do 30 dni, a na złożenie zażalenia – z 7 do 14 dni.

3)     Wprowadzenie mediacji podatkowych.
W nowej Ordynacji podatkowej ma pojawić się nowy mechanizm tzw. mediacji podatkowej, czyli procedury rozwiązywania sporów z udziałem bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej – mediatora. Mediacje będzie można zastosować na wniosek jednej ze stron i za zgodą drugiej. Wszczęcie mediacji będzie możliwe na każdym etapie postępowania, tj. w pierwszej lub w drugiej instancji. Na razie nie wiadomo w jakich konkretnie przypadkach. Podatnik i organ podatkowy wspólnie będą wybierać mediatora z listy przygotowanej przez Ministerstwo Finansów. Koszty proceduralne, m.in. te związane z wyborem mediatora, będzie ponosić organ podatkowy.

Autor: Izabela Jośko
kup książkę

Kontakt

Proszę czekać...
proszę czekać