Facebook

Szkolenia, kursy zawodowe i publikacje z dziedziny rachunkowości, finansów, księgowości, prawa, podatków. Katowice i Warszawa. Dowiedz się więcej!

Fundacja Rozwoju Rachunkowości | Szkolenia, kursy zawodowe

Fundacja Rozwoju Rachunkowości

Jakie dane powinny obowiązkowo znaleźć się na fakturze?12-06-2017

Przedsiębiorcy często stoją przed dylematem i zastanawiają się jakie dane powinny znaleźć się na fakturze sprzedaży potwierdzającej transakcję.

Przepis art. 106e ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług w punktach od 1 do 15 określa dane, jakie powinna zawierać standardowa faktura dokumentująca krajową, opodatkowaną dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz innego podatnika.

Zgodnie z tym przepisem faktura powinna zawierać:

1) datę wystawienia;
2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku
5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej
6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zaliczki, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
7) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
8) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
9) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
10) kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen,
11) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
12) stawkę podatku;
13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
15) kwotę należności ogółem.


Kolejne punkty art.106 e ust.1 od 16 do 24 określają natomiast dodatkowe dane jakie powinny zawierać faktury dokumentujące szczególne rodzaje transakcji (np. w przypadkach, gdy obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstaje w związku z otrzymaniem płatności, gdy faktury wystawiane są w ramach „samofakturowania” lub w przypadkach transakcji zwolnionych od podatku itd.).

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości dotyczące Faktury VAT.

WarszawaKatowice Gdańsk Olsztyn Rzeszów

Autor: Izabela Jośko
kup książkę

Kontakt

Proszę czekać...
proszę czekać