30 czerwca mija termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego

23.06.2014 2014-06-23T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/222/30-czerwca-mija-termin-zatwierdzenia-sprawozdania-finansowego
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
30 czerwca 2014 r. mija termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 dla jednostek, których rok obrotowy skończył się 31 grudnia 2013 r.

Roczne sprawozdanie finansowe jednostek prowadzących księgi rachunkowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego (dnia zakończenia roku finansowego). Oznacza to, że dla większości jednostek termin na złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym upłynie 15 lipca 2014 r.

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych spoczywa na wszystkich podmiotach, które prowadzą księgi rachunkowe na zasadach wskazanych w ustawie o rachunkowości.
Organem uprawnionym do zatwierdzenia sprawozdania finansowego jest organ wskazany w przepisach szczególnych i/lub w statucie jednostki.
30 czerwca mija termin zatwierdzania sprawozdania finansowego - pełna treść

Zarządzanie wynikiem finansowym i płynnością oraz budowa sprawozdania finansowego dla finansistów jest jednym z tematów kursów finansowych:
FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW, 12.07. - 05.10.2014 | 81 godzin, Warszawa
FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW, 19.07. - 12.10.2014 | 81 godzin, Katowice

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij