W 2013 roku do prowadzenia biura rachunkowego nadal potrzebne są uprawnienia.

03.01.2013 2013-01-03T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/160/w-2013-roku-do-prowadzenia-biura-rachunkowego-nadal-potrzebne-sa-uprawnienia
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Mimo planów deregulacyjnych w 2013 roku do prowadzenia biura rachunkowego nadal potrzebne są uprawnienia.

Co należy zrobić, aby prowadzić biuro rachunkowe w 2013 roku? Usługowe prowadzenie ksiąg wymaga uprawnień lub certyfikatu księgowego. Zasady usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uregulowane są głównie w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z jej przepisami usługowe prowadzenie ksiąg jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.). Polega na prowadzeniu ewidencji rachunkowej, przeprowadzaniu inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz gromadzeniu i przechowywaniu dokumentacji księgowej. Przedsiębiorcy świadczący tego rodzaju usługi mogą też dokonywać rozliczeń podatkowych, a dokładnie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów: prowadzić księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych oraz udzielać im pomocy w tym zakresie, a także sporządzać zeznania i deklaracje podatkowe lub pomagać przy tym. Najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem działalności należy wykupić polisę ubezpieczeniową. Trzeba wyznaczyć osobę odpowiedzialną za zapobieganie praniu pieniędzy.

W Centrum Szkoleniowym Fundacji Rozwoju Rachunkowości ruszył nabór na 38. edycję kursów zawodowych. To doskonała okazja na zdobycie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg lub certyfikatu księgowego. W centrum szkoleniowym prowadzone są także kurs przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Więcej informacji na temat tych kursów znajdą Państwo w zakładce szkolenia. Serdecznie zapraszamy.

Za:Gazeta Prawna

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij