Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) – webinarium MF i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

24.11.2023 2023-11-24T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1516/europejskie-standardy-sprawozdawczosci-zrownowazonego-rozwoju-esrswebinarium-mf-i-ministerstwa-funduszy-i-polityki-regionalnej
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Wydarzenie (webinarium) jest skierowane głównie do przedsiębiorstw, które będą sporządzały sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD).

Podczas webinarium zostanie szczegółowo przedstawiony pierwszy zestaw ESRS, tj.

 • standardy przekrojowe ESRS 1 i ESRS 2,
 • standardy dotyczące kwestii środowiskowych ESRS E1-E5,
 • standard z zakresu ładu korporacyjnego ESRS G1 oraz
 • standardy dotyczące kwestii społecznych ESRSR S1-S4.

Prelegentami będą w szczególności eksperci ze Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W dyrektywie CSRD zobowiązano jednostki objęte jej zakresem do umieszczania w sprawozdaniu z działalności informacji z zakresu ESG. Informacje te mają być sporządzane zgodnie z ESRS przyjętymi przez KE. Pierwszy zestaw ESRS (tzw. pełnych) został przyjęty 31 lipca 2023 r. Ma on zastosowanie do wszystkich jednostek objętych zakresem CSRD niezależnie od sektora, w którym działa dana jednostka.

Szczegóły webinarium:

 • 27 listopada 2023 r.
 • czas trwania: 10:00-13:00
 • on-line bez rejestracji
 • na żywo na kanale YouTube MFiPR

Webinarium zostało przygotowane w ramach prac grupy roboczej ds. rozwoju raportowania niefinansowego działającej w ramach Zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Materiały:

 • agenda webinarium 27.11.2023
 • zrównoważony rozwój grafika

Do pobrania na stronie Ministerstwa Finansów.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij