Wnioski dotyczące uprawnień rodzicielskich po zmianach

05.06.2023 2023-06-05T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1441/wnioski-dotyczace-uprawnien-rodzicielskich-po-zmianach
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
W Dzienniku Ustaw z dnia 17 maja 2023 r., pod poz. 937, zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (akt wykonawczy zastępujący poprzednie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w tej samej sprawie).

Zmianie uległy wnioski dotyczące:

  • udzielenia części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub jego części,
  • udzielania urlopu rodzicielskiego lub jego części,
  • udzielania urlopu ojcowskiego lub jego części,
  • rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego i części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu,
  • udzielenia urlopu wychowawczego lub jego części,
  • obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego.

Nowe rozporządzenie wskazuje, jakie dokumenty należy dołączyć do danego wniosku.

W przypadku konieczności dołączenia do danego wniosku zagranicznego dokumentu potwierdzającego urodzenie dziecka/dzieci, wydanego przez uprawniony organ dokonujący rejestracji urodzenia w danym kraju, powinien on być przetłumaczony na język polski. Regulacji tej nie stosuje się do zagranicznych dokumentów potwierdzających urodzenie dziecka/dzieci, wydanych przez uprawniony organ dokonujący rejestracji urodzenia w danym kraju, wydanych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw – stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w językach urzędowych tych państw.

Jeżeli w aktach osobowych pracownika znajdują się dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, pracownik nie musi ich dołączać do składanych przez siebie wniosków. W przypadku dołączenia do wniosku kopii wymaganych przez rozporządzenie dokumentów, pracodawca może zażądać od pracownika przedłożenia ich oryginałów (w celu potwierdzenia tych kopii za zgodność z oryginałem). Omawiane rozporządzenie weszło w życie w dniu następnym po dniu ogłoszenia, czyli 18 maja 2023 r.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły