Zmiany w świadectwie pracy

02.06.2023 2023-06-02T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1440/zmiany-w-swiadectwie-pracy
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 15 maja 2023 r. pod poz. 912. Rozporządzenie weszło w życie po upływie 7 dni od jego publikacji, czyli 23 maja 2023 r.

Rozporządzenie nowelizujące przewiduje, że w świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące między innymi:

  • zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 148 § 1 K.p., wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
  • urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, liczby
  • dni pracy zdalnej, przewidzianej w art. 67 § 1 K.p. (okazjonalnej pracy zdalnej), wykonywanej w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.

Na mocy nowego rozporządzenia:

  • zmodyfikowany został wzór świadectwa pracy (stanowiący załącznik do rozporządzenia),
  • informacje wskazane powyżej mają być wykazywane w ustępie 6 świadectwa pracy, w punktach odpowiednio 1, 3 i 10,
  • zmianie uległa poprzednia numeracja ust. 6 świadectwa pracy,
  • w ust. 6 pkt 6 dotyczącym wykorzystania urlopu rodzicielskiego, wykazuje się tylko wymiar wykorzystanego urlopu i liczbę części,
  • nie wskazuje się podstawy prawnej udzielenia urlopu wychowawczego oraz informacji o wykorzystaniu jego „luźnej części”.

W rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki społecznej z 11 maja 2023 r., które zmieniło rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy umieszczony został nowy wzór świadectwa pracy.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij