Prace Komitetu Standardów Rachunkowości w 2023 roku

26.05.2023 2023-05-26T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1437/prace-komitetu-standardow-rachunkowosci-w-2023-roku
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Komitet Standardów Rachunkowości działa w celu wyjaśnienia zasad prawidłowego stosowania przepisów ustawy o rachunkowości w obszarach budzących największe wątpliwości w praktyce gospodarczej.

Zgodnie ze sprawozdaniem z działalności Komitetu Standardów Rachunkowości w 2023 roku będą kontynuowane prace nad:

 • projektem KSR „Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne” (przedstawienie kolejnych wersji projektu odbyło się na posiedzeniach w dniach 12 kwietnia, 17 maja, 13 września oraz 15 listopada 2022 roku),
 • projektem KSR „Wartości niematerialne i prawne” (przedstawienie kolejnych wersji projektu odbyło się na posiedzeniach 29 listopada oraz 13 grudnia 2022 roku),
 • projektem Stanowiska w sprawie ustalania wartości godziwej dla potrzeb rozliczania połączeń jednostek metodą nabycia (przedstawienie kolejnej wersji projektu odbyło się na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2022 roku),
 • projektem Stanowiska w sprawie wykazywania działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej oraz ujawniania informacji na ten temat (przedstawienie kolejnych wersji projektu Stanowiska odbyło się na posiedzeniach w dniu 15 lutego oraz 15 listopada 2022 roku),
 • projektem Stanowiska w sprawie stosowania uproszczeń dopuszczonych ustawą o rachunkowości (przedstawienie kolejnych wersji projektu odbyło się na posiedzeniach 17 maja, 30 sierpnia oraz 13 grudnia 2022 roku),
 • aktualizacją KSR Nr 2 „Podatek dochodowy” (przedstawienie wstępnej wersji zakresu zmian do Standardu odbyło się na posiedzeniu 17 maja, natomiast projekt aktualizacji został przedstawiony na posiedzeniu 18 października 2022 roku).

W 2023 roku Komitet zadecydował o opracowaniu projektów nowych stanowisk:

 • w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych na szczególny dzień bilansowy,
 • w sprawie ujęcia podatku akcyzowego w księgach rachunkowych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

 Komitet będzie kontynuował również w 2023 roku prace dotyczące:

 • analizy i propozycji zmian do ustawy o rachunkowości;
 • opracowania koncepcji nowego załącznika do ustawy o rachunkowości dla spółdzielni mieszkaniowych oraz rewizji przepisów ustawy o rachunkowości dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • aktualizacji wydanych Standardów i Stanowisk;
 • współpracy z Ministerstwem Finansów.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij