Rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok w pytaniach i odpowiedziach ZUS

22.05.2023 2023-05-22T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1435/rozliczenie-skladki-zdrowotnej-za-2022-rok-w-pytaniach-i-odpowiedziach-zus
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Od początku 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest w zależności od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik składek oraz od tego, jaką formę opodatkowania stosuje do przychodów z tej działalności.

Obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dotyczy płatnika składek, jeżeli w 2022 roku stosował jedną z poniższych form opodatkowania:

 • zasady ogólne – podatek według skali,
 • zasady ogólne – podatek liniowy,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku płatnika, który w 2022 r. był opodatkowany podatkiem liniowym, a następnie zmienił wstecz formę opodatkowania za rok 2022 na skalę, a za rok 2023 kontynuuje opodatkowanie podatkiem liniowym, rozliczenia rocznego należy dokonać w kontekście pełnego roku składkowego trwającego od lutego 2022 r. do stycznia 2023 r.

Rozliczenie roczne płatnik przekazuje w dokumencie za kwiecień 2023 roku:

 • w ZUS DRA (blok XII), jeżeli prowadzi działalność gospodarczą jednoosobowo,
 • w ZUS RCA (blok III.F), jeżeli opłaca składki za inne osoby (np. pracowników, zleceniobiorców).

Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia okaże się, że składka na ubezpieczenie zdrowotne została:

 • opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, będzie przysługiwał jej zwrot – chyba płatnik ma zaległości za składki lub nienależnie pobrane świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
 • opłacona w kwocie niższej niż ustalona – płatnik ma ją uregulować wraz ze składką za kwiecień 2023 roku, czyli do 22 maja.

Wniosek o zwrot nadpłaty zostanie utworzony na profilu płatnika na Platformie Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS. Należy sprawdzić i podpisać wniosek, a następnie wysłać go do ZUS najpóźniej do dnia 1 czerwca 2023 roku. Nadpłata zostanie przekazana na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia 2023 r.

Należy mieć na uwadze, że za każdy miesiąc prowadzenia działalności w 2022 roku płatnik musi złożyć do ZUS dokumenty rozliczeniowe z ustaloną składką na ubezpieczenie zdrowotne, natomiast dokumenty korygujące wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2022, można złożyć:

 • najpóźniej do dnia, w którym złożysz wniosek o zwrot nadpłaty,
 • do 30 czerwca 2023 roku – jeśli nie składasz wniosku o zwrot nadpłaty.

ZUS przygotował odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej w formie pliku (docx 60kb), który można pobrać ze strony zus.pl.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij