Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

17.05.2023 2023-05-17T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1433/zwolnienie-od-pracy-z-powodu-dzialania-sily-wyzszej
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Po nowelizacji Kodeksu Pracy pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika.

W okresie zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia.

O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym tego typu zwolnienia od pracy decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym. Pracodawca jest obowiązany udzielić zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej na wniosek zgłoszony przez pracownika najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia.

Takie zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny. Przepis w zakresie zwolnienia od pracy udzielanego w wymiarze godzinowym stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin. Przykładowo pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu w systemie podstawowym i pracuje po 4 godziny od poniedziałku do piątku. Jeżeli pracownik zawnioskował o 4 godziny omawianego zwolnienia, to pozostały mu do wykorzystania jeszcze 4 godziny (16 godz. x 1/2 etatu = 8 godz.; 8 godz. - 4 godz. = 4 godz.).

Przepisy Kodeksu pracy nie określają postaci wniosków w tej sytuacji, co oznacza, że pracownik może go przedłożyć w dowolny sposób. Ze względu na charakter okoliczności, w jakich pracownik może realizować powyższe uprawnienie, można uznać, że pracodawca nie powinien wymagać korzystania z przygotowanego przez niego wzoru wniosku.

Aktualnie przepisy nie regulują również kwestii miejsca przechowywania wniosków pracowników o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej. Na etapie prac legislacyjnych znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, który przewiduje, że wnioski pracownika dotyczące ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, pracodawca będzie obowiązany przechowywać razem z dokumentacją w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, obejmującą dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy. Przepisy dotyczące zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej zostały wprowadzone do przepisów Kodeksu Pracy - Ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły