Obowiązki informacyjne spółek nieruchomościowych i podatników posiadających udziały w tych spółkach w interpretacji ogólnej Ministra Finansów

15.05.2023 2023-05-15T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1432/obowiazki-informacyjne-spolek-nieruchomosciowych-i-podatnikow-posiadajacych-udzialy-w-tych-spolkach-w-interpretacji-ogolnej-ministra-finansow
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Interpretacja ogólna odnosi się do obowiązków informacyjnych dotyczących spółek nieruchomościowych, o których mowa w art. 27 ust. 1e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa CIT) oraz art. 45 ust. 3f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT).

Interpretując treść art. 27 ust. 1e ustawy CIT oraz art. 45 ust. 3f ustawy PIT, wskazuje się, że:

1) podmiotami, na które został nałożony obowiązek informacyjny, są:

  • spółka nieruchomościowa, oraz
  • podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze (zwani dalej: „podatnikami posiadającymi prawa do spółki nieruchomościowej”);

2) spółka nieruchomościowa, zobowiązana jest do raportowania informacji o:

  • podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze, oraz
  • liczbie praw posiadanych przez każdy wymieniony w pkt 2(i) podmiot;

3) podatnicy posiadający prawa do spółki nieruchomościowej zobowiązani są do składania informacji o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio w tej spółce, udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Przez „podatnika posiadającego prawa do spółki nieruchomościowej”, należy rozumieć:

  • wspólnika spółki nieruchomościowej, będącego podmiotem wymienionym w art. 1 ustawy CIT,
  • podmiot wymieniony w art. 1 ustawy CIT, który posiada prawa do spółki nieruchomościowej w sposób pośredni – w przypadku, gdy takie posiadanie praw jest realizowane poprzez wspólnika lub kolejne podmioty, tj. tzw. podmioty transparentne podatkowo,
  • wspólnika spółki nieruchomościowej, będącego osobą fizyczną lub przedsiębiorstwem w spadku,
  • osobę fizyczną lub przedsiębiorstwo w spadku, którzy posiadają prawa do spółki nieruchomościowej w sposób pośredni – w przypadku, gdy takie posiadanie praw realizowane jest poprzez wspólnika lub kolejne podmioty, tj. tzw. podmioty transparentne podatkowo.

Pełny tekst interpretacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij