Ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą w 2023 r.

20.01.2023 2023-01-20T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1385/ubezpieczenie-spoleczne-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-2023-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacają ZUS na zasadach ogólnych, mogą w określonych przypadkach przez 2 lata opłacać składki na zasadach preferencyjnych lub płacić tzw. mały ZUS.

2-letni ZUS opłacany na warunkach preferencyjnych

Przedsiębiorca (o którym mowa w art. 18a ustawy systemowej) w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności (lub po zakończeniu 6 miesięcznej ulgi na start) może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od niższej podstawy wymiaru, którą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r. wynosi od:

  • 1 stycznia - 3.490 zł
  • 1 lipca - 3.600 zł

Minimalna podstawa wymiaru składek społecznych dla tych przedsiębiorców wynosi w okresie od:

  • 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. – 1.047 zł
  • 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. - 1.080 zł

Mały ZUS

Przedsiębiorca (o którym mowa w art. 18c ustawy systemowej) może opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS (tzw. mały ZUS) o ile jego roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120.000 zł. W tym przypadku minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest uzależniona od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o PDOF, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Z kolei ustalona przez taką osobę podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy (w 2023 r. - 4.161 zł) oraz nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (do 30 czerwca 2023 r. - 1.047 zł, od 1 lipca 2023 r. - 1.080 zł).

Składki społeczne opłacane na ogólnych zasadach

Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która nie korzysta z preferencji w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, najniższą podstawę ich wymiaru stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych. Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjmowanego do rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w 2023 r. wynosi 6.935 zł, dlatego w 2023 r. minimalna miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców opłacających je od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 4.161 zł.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij