Składki ZUS pracodawcy w kosztach podatkowych 2023 roku

19.01.2023 2023-01-19T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1384/skladki-zus-pracodawcy-w-kosztach-podatkowych-2023-roku
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
W 2023 roku składki ZUS od należności ze stosunku pracy w części finansowanej przez pracodawcę (również składki na FP, FS, FGŚP) stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który te należności (wynagrodzenia) są należne.

Warunkiem ujęcia w kosztach podatkowych składek ZUS pracodawcy w miesiącu, za który są one należne (memoriałowo) jest opłacenie ich w terminie wynikającym z odrębnych przepisów. Natomiast w przypadku uchybienia takiemu terminowi składki stanowią koszty uzyskania przychodów z chwilą ich opłacenia.

Przepisy przejściowe ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wskazują, że zmiana dotyczy składek od dochodów/przychodów pracowników uzyskanych od 1 stycznia 2023 roku. Nie wyjaśniają jednoznacznie jak postąpić w przypadku wynagrodzeń za grudzień 2022 roku wypłaconych w styczniu 2023 roku.

Prawdopodobnie należy zastosować w tym przypadku przepisy obowiązujące do końca 2022 roku tj. składki na ubezpieczenia ZUS od wynagrodzeń ze stosunku pracy, w części finansowanej przez pracodawcę, (również składki FP, FS FGŚP) stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

  • z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów,
  • z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony – nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników spółki z o.o. z terminem ich opłacania do 15-go kolejnego miesiąca (w części finansowanej przez pracodawcę) za grudzień 2022 r., wypłaconych w styczniu 2023 r., stanowią zatem koszty uzyskania przychodów:

  • w grudniu 2022 r. - jeśli składki zostałyby opłacone do 16 stycznia 2023 r. (ponieważ dzień 15 stycznia 2023 r. przypada w niedzielę),
  • w miesiącu ich opłacenia do ZUS - jeśli składki zostałyby opłacone po 16 stycznia 2023 r.

Na temat ujęcia w kosztach podatkowych składek ZUS w części finansowanej przez pracodawcę została wydana interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z dnia 11 stycznia 2023 roku sygn. 0111-KDIB1-2.4010.765.2022.1.EJ. Organ podatkowy odpowiedział w niej na pytanie:

Czy w związku z regulacjami ustawy nowelizującej CIT, składki ZUS od wynagrodzeń należnych pracownikom od dnia 1 stycznia 2023 r. stanowią koszty uzyskania przychodów, w miesiącu za które należne są te wynagrodzenia?

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij