Diety krajowe i zagraniczne w 2023 roku

12.12.2022 2022-12-12T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1370/diety-krajowe-i-zagraniczne-w-2023-roku
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej podwyższa dietę za krajową podróż służbową do kwoty 45 zł za dobę.

Rozporządzenie zmieniające podwyższa dietę za krajową podróż służbową do kwoty 45 zł za dobę podróży (aktualnie taka dieta wynosi 38 zł).

Zostaną podwyższone świadczenia delegacyjne ustalone jako wielokrotność lub określony procent diety:

  • maksymalna kwota zwrotu kosztów noclegu w podróży krajowej (20-krotnoścć diety) wzrośnie do 900 zł (aktualnie do 760 zł),
  • ryczałt za nocleg w podróży krajowej (150% diety) przysługujący, jeżeli pracownikowi nie zapewniono bezpłatnego noclegu, nie okazał on rachunku za nocleg i nocleg ten trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 2100 i 700 wzrośnie do 67,50 zł (aktualnie 57 zł),
  • ryczałt za przejazdy komunikacją miejscową w podróży krajowej (20% diety) przysługujący za każdą rozpoczętą dobę podróży wzrośnie do 9 zł (aktualnie 7,60 zł).

 

Podwyższona wysokość diety za podróż krajową i ryczałty zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 r.

Zgodnie z przepisami przejściowymi w przypadku podróży krajowej rozpoczętej oraz niezakończonej przed dniem 1 stycznia 2023 r.:

  • odcinek podróży przypadający przed dniem 1 stycznia 2023 r. rozlicza się według przepisów obowiązujących do końca 2022 r. – dieta w wysokości 38 zł,
  • odcinek podróży przypadający od 1 stycznia 2023 r. rozlicza się według przepisów obowiązujących od początku 2023 r. – dieta w wysokości 45 zł.

Nowe przepisy przewidują również podwyżkę kwoty diety zagranicznej (oraz limitów noclegowych) do niektórych państw, w tym przykładowo z tytułu podróży zagranicznych do Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Wielkiej Brytanii. Zmiany w tym zakresie weszły w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia rozporządzenia zmieniającego, czyli od 29 listopada 2022 r.

Zgodnie z przepisami przejściowymi w przypadku podróży zagranicznej rozpoczętej oraz niezakończonej przed dniem 29 listopada 2022 r.;

  • odcinek podróży przypadający przed tym dniem rozlicza się według przepisów obowiązujących do 28 listopada 2022 r.,
  • odcinek podróży przypadający od 29 listopada 2022 r. rozlicza się według nowych przepisów.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij