Zakup uprawnień do emisji gazów cieplarnianych a podatek VAT

16.11.2022 2022-11-16T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1358/zakup-uprawnien-do-emisji-gazow-cieplarnianych-a-podatek-vat
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Przeniesienie pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych (CO2) kwalifikowane jest na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług VAT jako świadczenie usług.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 lutego 2015 r., nr IPPP3/443- 1144/14-2/KT "(...). Z uwagi na to, że przedmiotem sprzedaży w niniejszej sprawie są prawa majątkowe - polegające na uprawnieniu nabywcy do emitowania gazów cieplarnianych, należy uznać przedmiotową czynność za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. (...)" potwierdza, że czynności obrotu uprawnieniami do emisji CO2 oraz świadectwami pochodzenia energii dla potrzeb opodatkowania podatkiem od towarów i usług stanowią odpłatne świadczenie usług.

Usługi polegające na sprzedaży praw do emisji gazów cieplarnianych nie zostały ujęte w żadnym z przepisów zawierających wyłączenia od zasady ogólnej wyrażonej w art. 28b ustawy o podatku VAT, dlatego miejsce opodatkowania tych usług należy ustalać w oparciu o art. 28b ustawy o VAT, który wskazuje, iż dla usług świadczonych na rzecz podatników miejsce świadczenia znajduje się w państwie, gdzie nabywca ma swoją siedzibę.

Jeśli usługodawca jest podmiot zagraniczny, który nie ma w Polsce siedziby ani oddziału, to polski usługobiorca ma obowiązek rozliczenia importu zakupionych usług. Dokonując nabycia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych od podmiotu zagranicznego jednostka powinna ten zakup opodatkować w ramach importu usług, przyjmując za datę powstania obowiązku podatkowego moment wykonania usługi, lub datę dokonania zapłaty, jeśli miała miejsce wcześniej (ogólna zasada art. 19a ust. 1 ustawy o VAT).

Przepisy nie stawiają również żadnych dodatkowych wymogów dotyczących dokumentowania importu usług w zależności od tego, czy jest to import od podatników unijnych, czy spoza terytorium Unii Europejskiej. Podstawą rozliczenia importu usług może być zarówno faktura wystawiona przez zagranicznego przedsiębiorcę, jak i dokument wewnętrzny.

Transakcje, które dotyczą importu usług, wykazuje się w części ewidencyjnej dotyczącej podatku należnego pliku JPK_VAT na podstawie dokumentu zakupu, jeżeli taki dokument został wystawiony. Jeśli podatnik nie otrzyma faktury dokumentującej wpłatę zaliczki lub dokonanie dostawy/usługi, wówczas transakcję taką może wykazać na podstawie dowodu wewnętrznego, oznaczając go w tej sytuacji w ewidencji (pliku JPK_VAT) jako WEW.

Z kolei w informacji podsumowującej wykazuje się tylko te usługi, które polski podatnik wykona na rzecz podatnika z innego państwa członkowskiego i usługi te będą podlegały opodatkowaniu w innym niż Polska państwie członkowskim. Dokonując importu usług nie ma potrzeby składania informacji podsumowującej, konieczne jest tylko wcześniejsze dokonanie rejestracji VAT-UE.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij