Zmiany do ustawy o dodatku węglowym - jeden dodatek węglowy dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod danym adresem

21.09.2022 2022-09-21T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1337/zmiany-do-ustawy-o-dodatku-weglowym-jeden-dodatek-weglowy-dla-wszystkich-gospodarstw-domowych-zamieszkujacych-pod-danym-adresem
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
20 września br. weszły w życie przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967)

Ustawa ta wprowadza między innymi:

 • wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku dla gospodarstw domowych,
 • mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające ciepło średnich cen wytwarzanego ciepła dla odbiorców ciepła na potrzeby gospodarstw domowych i potrzeby użyteczności publicznej,
 • rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających ciepło i stosujących średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec odbiorców ciepła,
 • możliwość udzielenia przez gminę takiemu przedsiębiorstwu dodatkowej rekompensaty na podstawie uchwały rady gminy,

Ustawa wprowadziła również istotne zmiany do ustawy o dodatku węglowym:

 • w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem,
 • w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten zostanie przyznany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy, a reszta wniosków zostaje bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych należy składać:

 • w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek,
 • w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Kwotę dodatku przysługuje w wysokości:

 • 3.000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
 • 2.000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,
 • 1.000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
 • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij