Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 roku

19.09.2022 2022-09-19T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1336/minimalne-wynagrodzenie-za-prace-w-2023-roku
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
13 września Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

W 2023 roku min. wynagrodzenie za pracę wzrośnie w dwóch etapach - od 1 stycznia do kwoty 3.490 zł, a od 1 lipca do kwoty 3.600 zł. Natomiast min. stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wzrośnie w następujący sposób – od 1 stycznia wyniesie 22,80 zł, a od 1 lipca – 23,50 zł.

Przy założeniu składek ZUS oraz zasad rozliczania podatku dochodowego PIT w stanie obowiązującym na wrzesień 2022 rok wyliczenia podatkowo-składkowe wynagrodzenia 3.490 zł brutto wyglądają następująco:

 1. Wynagrodzenie brutto                                                                                    3.490,00 zł
 2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne                     3.490,00 zł
 3. Składki na ubezpieczenie społeczne 13,71% z podstawy                   478,48 zł
  - składka emerytalna 9,76% (3.490,00 zł x 9,76%)                                   340,62 zł
  - składka rentowa 1,50% (3.490,00 zł x 1,50%)                                         52,35 zł
  - składka chorobowa 2,45% (3.490,00 zł x 2,45%)                                    85,51 zł      
 1. Podstawa wymiaru na ubezpieczenie zdrowotne                                    3.011,52 zł
  (3.490,00 zł – 478.48 zł = 3.011,52 zł)
 1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne 9%                                                 271,04 zł
  (3.011,52 zł x 9%)
 1. Koszt uzyskania przychodów                                                                         250,00 zł
 2. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek (zaokrąglenie do 1 zł)          2.762,00 zł
  wyliczenie: przychód – ubezpieczenie społeczne – koszty
  (3.490,00 zł – 478,48 zł – 250,00 zł = 2.761,52 zł)
 1. Kwota zmniejszająca podatek (3.600, zł/12m-cy/PIT-2)                      300,00 zł
 2. Zaliczka na podatek dochodowy                                                                 31,00 zł
  (2.762,00 zł x 12% = 331,44 zł – 300,00 – po zaokrągleniu do 1 zł)
 1. Do wypłaty dla pracownika netto (na rękę)                                            2.709,48 zł
  (przychód – ubezp. społeczne – ubezp. zdrowotne – podatek)
  (3.490,00 zł – 478,48 zł – 271,04 zł – 31,00 zł)
 1. ZUS pracodawca 20,48% z podstawy                                                        714,75 zł
  - składka emerytalna 9,76% (3.490,00 zł x 9,76%)                                  340,62 zł
  - składka rentowa 6,50% (3.490,00 zł x 6,50%)                                        226,85 zł
  - składka wypadkowa 1,67% (3.490,00 zł x 1,67%)                                 58,28 zł
  - FP 2,45% (3.490,00 zł x 2,45%)                                                                   85,51 zł
  - FGŚP 0,10% (3.490,00 zł x 0,10%)                                                             3,49 zł 
 1. Koszt pracodawcy (3.490,00 zł + 714,75 zł)                                         4 204,75 zł

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij