Przekazanie sprawozdania finansowego do Szefa KAS przez podatników CIT

12.08.2022 2022-08-12T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1319/przekazanie-sprawozdania-finansowego-do-szefa-kas-przez-podatnikow-cit
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Obowiązek przekazania sprawozdania finansowego (przez podatników CIT) Szefowi KAS nie dotyczy podmiotów zwolnionych podmiotowo z podatku (CIT) oraz podmiotów, które mają obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych do KRS.

W terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego podatnicy CIT, którzy nie mają obowiązku przekazania sprawozdań finansowych do KRS są zobowiązani do dostarczenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sprawozdania finansowego, odmowy podpisu, o której mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości, oświadczenia lub odmowy złożenia oświadczenia, o których mowa w art. 52 ust. 2b ustawy o rachunkowości (spółki przekazują obowiązkowo także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe).

Forma przekazania sprawozdania i innych dokumentów:

  • sprawozdanie finansowe – postać elektroniczna ustrukturyzowana,
  • sprawozdanie z badania – postać elektroniczna nieustrukturyzowana (np. forma PDF),
  • odpis uchwały zatwierdzającej sprawozdanie (w przypadku spółki) - postać elektroniczna lub elektroniczna kopia dokumentu papierowego – można dołączyć w formie skanu,
  • odmowa podpisu sprawozdania – postać elektroniczna lub elektroniczna kopia dokumentu papierowego – można dołączyć w formie skanu,
  • oświadczenie, że sprawozdanie spełnia wymogi określone w ustawie – postać elektroniczna lub elektroniczna kopia dokumentu papierowego – można dołączyć w formie skanu,
  • odmowa złożenia oświadczenia – postać elektroniczna lub elektroniczna kopia dokumentu papierowego – można dołączyć w formie skanu.

Jeśli sprawozdanie za 2021 r. zostanie zatwierdzone w dniu 13 września 2022 r., należy je złożyć do Szefa KAS do dnia 28 września 2022 r., natomiast jeśli sprawozdanie finansowe zostanie zatwierdzone w dniu 30 września 2022 r., należy je złożyć do Szefa KAS do dnia 17 października 2022 r. (ponieważ 15 październik przypada w sobotę).

Do szefa KAS składają również swoje sprawozdania finansowe podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe, którzy obowiązani są równocześnie do sporządzenia sprawozdania finansowego. Zasadniczo przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi KAS sprawozdanie finansowe przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania (w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości).

W tym roku w odniesieniu do sprawozdania finansowego za 2021 r. (podatników PIT) termin ten upłynął w dniu 1 sierpnia 2022 roku.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij