Odliczanie składki zdrowotnej (od 1 lipca 2022 r.) w podatku liniowym

27.07.2022 2022-07-27T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1313/odliczanie-skladki-zdrowotnej-od-1-lipca-2022-rw-podatku-liniowym
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Od 1 lipca 2022 r. przedsiębiorcy opłacający tzw. podatek liniowy, mogą na dwa sposoby rozliczyć składkę zdrowotną zapłaconą za siebie (oraz za osoby współpracujące) w roku podatkowym z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Łączna wysokość rozliczonej składki zdrowotnej nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 8.700 zł (limit będzie corocznie podwyższany o określony wskaźnik).

Rozliczenie zgodnie z indywidualnym wyborem danego podatnika może odbywać się na dwa sposoby:

  • poprzez odliczanie składki zdrowotnej od dochodu lub
  • zaliczanie składki zdrowotnej do kosztów uzyskania przychodów.

 Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w podręczniku "Niskie Podatki" przedsiębiorca może:

  • limit w całości rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów albo
  • limit w całości odliczyć od dochodu albo
  • w części limit rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów, a w części odliczyć od dochodu.

Składka zdrowotna może być rozliczana w podatku liniowym już w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, zarówno w przypadku zaliczania jej do kosztów uzyskania przychodów, jak i jej odliczania od dochodu.

Nowe przepisy mają zastosowanie począwszy od zaliczek należnych za czerwiec 2022 roku (albo II kwartał 2022 roku), ponadto przy ich obliczaniu podatnicy mogą uwzględnić składki zdrowotne zapłacone również przed dniem 1 lipca 2022 roku.

Należy mieć na uwadze, że przedsiębiorcy od stycznia 2022 roku ustalają miesięczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej w oparciu o dochód z działalności gospodarczej, czyli różnicę między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów. Dochód ten jest pomniejszany o składki społeczne, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Zaliczenie składki zdrowotnej do kosztów uzyskania przychodu spowoduje obniżenie podstawy wymiaru tej składki (dochodu), więc tym samym obniżenie jej wysokości. Natomiast składka zdrowotna odliczana od dochodu nie wpływa na podstawę jej obliczenia i wysokość tej składki. Zaliczanie składki zdrowotnej do kosztów uzyskania przychodu może być także korzystne dla przedsiębiorców wykazujących stratę z działalności, w tym przypadku kwota składki zdrowotnej powiększy stratę, którą przedsiębiorca będzie mógł rozliczyć w kolejnych latach podatkowych.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij