Zmiana wysokości diety z tytułu krajowej podróży służbowej od 28 lipca 2022 r.

25.07.2022 2022-07-25T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1312/zmiana-wysokosci-diety-z-tytulu-krajowej-podrozy-sluzbowej-od-28-lipca-2022-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia, od dnia 28 lipca 2022 r. dieta wyniesie 38 zł za dobę podróży.

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, które wejdzie w życie z dniem 28 lipca 2022 roku podniesie o 8 zł wysokość diety w czasie podróży krajowej za dobę podróży (obecnie 30 zł).

Zgodnie z przepisami, należność z tytułu diet oblicza się za okres od rozpoczęcia podróży/wyjazdu do zakończenia podróży/przyjazdu po wykonaniu zadania służbowego.

Jeżeli podróż krajowa trwa nie dłużej niż dobę:

 • poniżej 8 godzin - dieta nie przysługuje,
 • od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,
 • powyżej 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

W przypadku, gdy podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

 • do 8 godzin - przysługuje połowa diety,
 • ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

W niektórych sytuacjach dieta za podróż krajową nie przysługuje:

 • delegowania pracownika do miejscowości jego stałego lub czasowego pobytu,
 • pobytu w dniu wolnym od pracy w miejscowości stałego lub czasowego pobytu przez pracownika odbywającego podróż służbową trwającą co najmniej 10 dni (dieta nie przysługuje za czas pobytu w tej miejscowości),
 • zapewnienia przez pracodawcę całodziennego, bezpłatnego wyżywienia.

Rozporządzenie przewidują również pomniejszanie diety za podróż krajową w razie zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego posiłku:

 • śniadanie - odpowiada 25% diety,
 • obiad – odpowiada 50% diety,
 • kolacja – odpowiada 25% diety.

Przy ustalaniu kwoty zmniejszającej dietę krajową podstawą kwoty zmniejszającej jest pełna dieta, która od 28 lipca 2022 roku wyniesie 38 zł za dobę podróży.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij