Prowadzenie (w formie elektronicznej) oraz przesyłanie elektronicznych ksiąg rachunkowych do Urzędu Skarbowego dopiero od 2024 roku

29.06.2022 2022-06-29T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1302/prowadzenie-w-formie-elektronicznejoraz-przesylanie-elektronicznych-ksiag-rachunkowych-do-urzedu-skarbowego-dopiero-od-2024-roku
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
W początkowych zamierzeniach wynikających z przepisów Polskiego Ładu obowiązki w tym zakresie miały zostać wprowadzone od 1 stycznia 2023 roku. 9 czerwca 2022 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, z której wynika że nastąpi przesunięcie momentu ich obwiązywania co najmniej o jeden rok.

Obowiązki w zakresie wysyłki ksiąg, ewidencji i wykazów:

 1. Od 2024 roku należy wysyłać:
  • księgi rachunkowe
   Podatnicy CIT - podatkowe grupy kapitałowe oraz podatnicy, których wartość przychodu uzyskanego w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro
 2. Od 2025 roku należy wysyłać:
  • księgi rachunkowe
  • uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów
   Podatnicy CIT inni niż ww., zobowiązani przesyłać ewidencję JPK_VAT
  • księgi rachunkowe
  • księgi podatkowe (PKPiR)
  • ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • ewidencję przychodów i wykaz środków trwałych (...)
   Podatnicy PIT zobowiązani przesyłać ewidencję JPK_VAT
 3. Od 2026 roku należy wysyłać:
  • księgi rachunkowe
  • księgi podatkowe (PKPiR)
  • ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • ewidencję przychodów i wykaz środków trwałych (...)
   Pozostali podatnicy CIT i PIT

Należy mieć na uwadze, że podatnicy PIT będą mieli obowiązek przesyłać do urzędu skarbowego – prowadzone przy użyciu programów komputerowych księgi (PKPiR), księgi rachunkowe oraz ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 24a ust. 1e ustawy o PDOF), zaś podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy - prowadzone komputerowo ewidencję przychodów i wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 15 ust. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym...). Podatnicy CIT będą mieli obowiązek przesyłać do urzędu skarbowego – prowadzone przy użyciu programów komputerowych księgi rachunkowe albo uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów (art. 9 ust. 1c ustawy o PDOP).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij