Podatek VAT od dywidendy w formie niepieniężnej dla wspólnika spółki z o.o.

13.05.2022 2022-05-13T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1283/podatek-vat-od-dywidendy-w-formie-niepienieznej-dla-wspolnika-spolki-z-oo
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
W przypadku dywidendy niepieniężnej dla wspólnika spółki z o.o. (przeniesienie prawa własności nieruchomości stanowiącej środek trwały w firmie) dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, ponieważ dla celów VAT środki trwałe stanowią towary.

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami odpłatność za czynności dostawy towarów lub świadczenia usług nie musi mieć postaci pieniężnej - może ona przybrać postać rzeczową, W interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS w z dnia 12 maja 2021 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.214.2021.1.MWJ. stwierdzono, że aby uznać daną czynność za odpłatną, wystarczy istnienie możliwości określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego stanowiącego wynagrodzenie za tę czynność.

Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT za dostawę towarów (podlegającą opodatkowaniu VAT) uważa się także przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  • wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia (importu lub wytworzenia) tych towarów lub ich części składowych.

W przypadku przekazania towaru (nieruchomości) w ramach "wypłaty" dywidendy wspólnikowi spółki z o.o., podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie tej dostawy towarów (art. 29a ust. 2 ustawy o VAT). W przypadku, gdy nieodpłatne przekazanie składnika majątku - w ramach "wypłaty" dywidendy wspólnikowi – jest opodatkowane VAT, to przekazanie należy opodatkować stosując taką samą stawkę VAT, jaka byłaby właściwa przy sprzedaży tego składnika majątku (możliwość ustawowych zwolnień VAT).  

W przypadku dostawy towarów obowiązek podatkowy w VAT, powstaje zasadniczo z chwilą dokonania dostawy, dlatego w przypadku nieodpłatnej dostawy towarów (nieruchomości stanowiącej środek trwały), dokonywanej w ramach "wypłaty" wspólnikowi spółki z o.o. dywidendy należy uznać, że obowiązek podatkowy w VAT powstaje tutaj generalnie w dacie zawarcia stosownej umowy, na podstawie której dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Należy również mieć na uwadze, że nieodpłatne przekazanie środka trwałego „w ramach dywidendy” nie jest dokumentowane fakturą a w celu rozliczenia VAT podatnik wystawia dowolny dokument – może nim być nota księgowa.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij