Dywidenda w formie niepieniężnej dla wspólnika spółki z o.o., a podatek CIT

11.05.2022 2022-05-11T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1282/dywidenda-w-formie-niepienieznej-dla-wspolnika-spolki-z-oo-a-podatek-cit
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
W przypadku, gdy spółka z o.o. wypłaca dywidendę w formie pieniężnej, to taka wypłata jest dla niej praktycznie neutralna podatkowo. Inaczej wygląda sytuacja w podatku CIT, gdy dywidenda dla wspólnika ma postać niepieniężną.

Również w interpretacji indywidualnej z Dyrektora KIS z dnia 21 stycznia 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.523.2021.2.BJ wynika, że:

"(...) wypłata przez Spółkę dywidendy w formie niepieniężnej poprzez przeniesienie na rzecz wspólników prawa własności nieruchomości (wypłata dywidendy rzeczowej) jest wykonaniem świadczenia niepieniężnego z tytułu dywidendy (wypełnia hipotezę art. 14a ustawy o CIT) i powoduje powstanie u niej przychodu w wysokości zobowiązania uregulowanego w następstwie tego świadczenia. Jeżeli jednak wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego jest wyższa niż wysokość zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego. (...)"

A więc w sytuacji, gdy spółka z o.o. "wypłaca" swojemu wspólnikowi dywidendę w formie niepieniężnej, to wykazuje z tego tytułu przychód w wysokości:

  • dywidendy (jeśli wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego jest mniejsza lub równa wysokości zobowiązania z tytułu dywidendy),
  • wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego (jeżeli wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego jest wyższa niż wysokość dywidendy należnej wspólnikowi).

W przepisach brak jest jednocześnie szczególnych regulacji, które odnosiłyby się do ustalania kosztów uzyskania przychodów w tym przypadku, czyli "wypłaty" dywidendy niepieniężnej. Stosuje się tu więc zasady ogólne ustawy o PDOP, czyli podobne jak przy sprzedaży składnika majątku jednostki.

Dlatego w przypadku przekazania wspólnikowi - w ramach wypłaty dywidendy - środka trwałego, który nie został jeszcze w pełni zamortyzowany, niezamortyzowana część generalnie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów (jak przy zwykłej sprzedaży środka trwałego).

W tym miejscu należy mieć również na uwadze, że w przypadku niezamortyzowanej części środka trwałego rozumie się wydatki jednostki na nabycie lub wytworzenie środka trwałego, pomniejszone o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych zarówno stanowiących koszty uzyskania przychodów, jak i wyłączonych z tych kosztów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij