Złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji TPR w 2022 roku

06.05.2022 2022-05-06T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1280/zlozenie-oswiadczenia-o-sporzadzeniu-dokumentacji-cen-transferowych-oraz-informacji-tpr-w-2022-roku
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
28 kwietnia Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez KAS, w którym przewidziano także zmianę w zakresie przedłużenia terminów na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych na rok 2022.

Na podmiotach powiązanych, co do zasady, ciąży obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, jeśli wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym (pomniejszona o VAT), przekracza w roku podatkowym progi dokumentacyjne wskazane w art. 23w ust. 2 updof.

Progi te wynoszą:

 • 10.000.000 zł dla transakcji towarowej,
 • 10.000.000 zł dla transakcji finansowej,
 • 2.000.000 zł dla transakcji usługowej oraz
 • 2.000.000 zł dla innych transakcji niż wcześniej wymienione.

 Z kolei informację o cenach transferowych (TPR) składają podmioty powiązane, które:

 • obowiązane są do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych - w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem lub
 • realizują transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego na podstawie art. 23z pkt 1 updof.

Przepisy przedłużają termin do złożenia informacji TPR w następujący sposób:

 • do dnia 30 września 2022 r - dla informacji TPR, których termin złożenia upływa w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.,
 • o 3 miesiące - dla informacji TPR, których termin złożenia upływa w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Rozwiązania te mają wejść w życie z dniem ogłoszenia ustawy, jednak z mocą od 31 grudnia 2021 r.

 

Natomiast terminy do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za rok 2021 zostały przedłużone:

 • do dnia 30 września 2022 r. - dla tych oświadczeń, których termin złożenia upływa w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.,
 • o 3 miesiące - dla oświadczeń, których termin złożenia upływa w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Rozwiązania te mają wejść w życie z dniem ogłoszenia ustawy, jednak z mocą od 1 stycznia 2022 r.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij