Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 r.

28.02.2022 2022-02-28T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1253/grzywny-za-przestepstwa-i-wykroczenia-skarbowe-w-2022-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Od dnia 1 stycznia 2022 roku wzrósł wymiar grzywny za przestępstwa skarbowe oraz wykroczenia skarbowe. Jest to konsekwencją wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2022 roku wynosi 3.010 zł (w 2021 roku wynosiło 2.800 zł – 210 zł mniej).

Zgodnie z art. 23 Kodeksu karnego skarbowego grzywna za przestępstwo skarbowe jest wymierzana w stawkach dziennych, przy czym stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia za pracę ani przekraczać jej czterystukrotności.

Grzywna za przestępstwa skarbowe popełnione w 2022 roku:

 • minimalna stawka dzienna (1/30 × 3.010 zł) - 100,33 zł
 • maksymalna stawka dzienna (100,33 zł × 400) - 40.132 zł
 • minimalna grzywna (10 stawek × 100,33 zł) - 1.003,30 zł
 • maksymalna grzywna (720 stawek × 40.132 zł) - 28.895.040 zł

Natomiast karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna określona kwotowo w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Grzywna za wykroczenia skarbowe popełnione w 2022 roku:

 • minimalna grzywna (1/10 × 3.010 zł) - 301 zł
 • maksymalna grzywna (20 × 3.010 zł) - 60.200 zł
 • mandat karny (do 5 × 3.010 zł) - do 15.050 zł

Oprócz grzywny na podatnika może być również nałożona kara porządkowa - w 2022 r. może wynieść do 3.000 zł (nakładana wyłącznie w przypadkach wskazanych w art. 262 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa). Kara porządkowa jest nakładana między innymi w sytuacji, jeżeli strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego:

 • nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani,
 • bezzasadnie odmówili lub nie dokonali w terminie wyznaczonym w wezwaniu złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin, przedłożenia tłumaczenia dokumentacji obcojęzycznej lub udziału w innej czynności, lub
 • bezzasadnie odmówili okazania lub nie przedstawili w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach lub
 • bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij