Zmiany w stawkach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2022 r.

07.01.2022 2022-01-07T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1229/zmiany-w-stawkach-ryczaltu-od-przychodow-ewidencjonowanych-w-2022-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Dla podatników, których działalność przestała od 2022 r. być uważana za wykonywanie wolnego zawodu tzw. „Polski Ład” wprowadził nową stawkę ryczałtu od przychodów.

Zgodnie z dodanym pkt 2a w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.), ryczałt wynosi 14% przychodów ze świadczenia usług:

 • w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),
 • architektonicznych i inżynierskich; usługi badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71),
 • w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU dział 74.1).

Zgodnie z dodanym pkt 2b w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.), ryczałt wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług:

a) związanych z wydawaniem:

 • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
 • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
 • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
 • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,

b) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Zgodnie ze znowelizowanym art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. e) ustawy o zryczałtowanym podatku u podatników stosujących zryczałtowany podatek opodatkowane 3% stawką są/jest:

 • przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, na podstawie umowy leasingu,
 • wartość pracy osoby zatrudnionej nielegalnie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a) ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustalona za każdy miesiąc, w którym zostało stwierdzone nielegalne zatrudnienie, w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym miesiącu, przy czym przychód powstaje na dzień stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia,
 • wartość przychodu pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz przychody pracownika w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym,
 • kwota płatności dotyczącej transakcji, o której mowa w art. 7b ustawy o prawach konsumenta, otrzymanej bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij