Nowe obowiązki stowarzyszeń wobec CRBR

13.12.2021 2021-12-13T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1221/nowe-obowiazki-stowarzyszen-wobec-crbr
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Od dnia 31 października 2021 r. został znacznie rozszerzony katalog podmiotów, które muszą wywiązywać się z obowiązków wobec CRBR. Obecnie są wśród nich również stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS.

Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych:

 • spółek jawnych,
 • spółek komandytowych,
 • spółek komandytowo-akcyjnych,
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • prostych spółek akcyjnych,
 • spółek akcyjnych,
 • spółek partnerskich,
 • europejskich zgrupowań interesów gospodarczych,
 • spółek europejskich,
 • spółdzielni,
 • spółdzielni europejskich,
 • stowarzyszeń podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • fundacji,
 • trustów. ​​​​​​​

Nowe przepisy spośród podmiotów podlegających wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS obejmują wyłącznie stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS oraz fundacje. Nowy obowiązek zgłoszenia i aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych istnieje bez względu na indywidualne sytuacje dotyczące funkcjonowania danego stowarzyszenia – np. stowarzyszenie zawiesiło działalność (ale nie zostało wykreślone z KRS).

Należy mieć na uwadze, że stowarzyszenie, aby wywiązać się z w/w obowiązków musi posiadać nr NIP. Od 1 grudnia 2014 r. każde nowo rejestrowane w KRS stowarzyszenie otrzymuje NIP automatycznie, natomiast stowarzyszenia wpisane do KRS przed tą datą powinny samodzielnie uzyskać numer NIP w US.

Według komunikatu MF nie ma natomiast podstaw prawnych do dokonania zgłoszenia do CRBR związku stowarzyszeń, którego nie można utożsamiać ze stowarzyszeniem (związek stowarzyszeń jest tworzony na podstawie art. 22 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, jako związek osób prawnych).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij