Powołanie na członka zarządu w 2022 roku a składki ZUS

02.12.2021 2021-12-02T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1217/powolanie-na-czlonka-zarzadu-w-2022-roku-a-skladki-zus
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Począwszy od 2022 r. wynagrodzenie członków zarządu pełniących swą funkcję na podstawie aktu powołania będzie pomniejszane o składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku, gdy członek zarządu pełni swoją funkcję na podstawie powołania, to uzyskane przez niego wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie kwalifikowane jest do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 7 ustawy o PDOF). Spółka z o.o., lub inna spółka kapitałowa, która wypłaca wynagrodzenie członkowi zarządu z tytułu pełnionej funkcji, jest zobowiązana (jako płatnik) pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

Podmioty wypłacające świadczenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie są obowiązane (płatnicy) pobierać zaliczki na podatek dochodowy według najniższej stawki określonej w skali podatkowej, tj. według stawki w wysokości 17%. Przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia członka zarządu stosuje się także koszty uzyskania przychodów, które w tym przypadku wynoszą 250 zł miesięcznie.

Do końca 2021 roku wynagrodzenie członka zarządu pełniącego funkcję na podstawie powołania nie podlega oskładkowaniu ZUS, czyli pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie powołania nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS – społecznych ani zdrowotnego.

Od 1 stycznia 2022 r. osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania (np. członkowie zarządu, prokurent), które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, zostaną objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

W takim przypadku:

  • osoby te będą podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia powołania do dnia odwołania z pełnionej funkcji,
  • zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osoby powołanej do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania będzie dokonywał podmiot wypłacający z tego tytułu wynagrodzenie,
  • podmiot wypłacający wynagrodzenie będzie zobowiązany do naliczania, pobierania z wynagrodzenia i opłacania do ZUS składki zdrowotnej za taką osobę,
  • podstawę do naliczenia składki zdrowotnej dla tych osób będzie stanowiła kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia pobieranego z tytułu powołania.

Należy również mieć na uwadze, że jeśli osoba powołana do pełnienia funkcji np. członka zarządu na mocy aktu powołania będzie posiadała równocześnie inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, będzie miała opłacaną składkę zdrowotną z każdego z tych tytułów.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij