Obowiązki sprawozdawcze przy przekształcaniu spółek od 2022 roku

12.11.2021 2021-11-12T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1210/obowiazki-sprawozdawcze-przy-przeksztalcaniu-spolek-od-2022-roku
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Od dnia 1 stycznia 2022 r. do ustaw o podatku dochodowym (CIT/PIT) na mocy ustawy nowelizującej (Polski Ład) będą wprowadzone nowe przepisy dotyczące przekształcenia spółek.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych związany z przekształcaniem spółek:

  • na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,
  • w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę (na dzień wpisu do rejestru tego połączenia).

Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o rachunkowości, można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych w przypadku:

  • przekształcenia spółki osobowej oraz spółki cywilnej w inną spółkę osobową,
  • przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,
  • połączenia jednostek.

(gdy w myśl ustawy rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki)

Zgodnie z nowym art. 9 ust. 2g ustawy o pdop, w przypadku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną w spółkę albo przejęcia spółki niebędącej osobą prawną przez spółkę w następstwie łączenia, na dzień poprzedzający dzień przekształcenia, a w przypadku przejęcia – na dzień wpisu do rejestru połączenia, spółka niebędąca osobą prawną jest obowiązana do:

  • zamknięcia ksiąg rachunkowych – w przypadku, gdy prowadzi księgi rachunkowe,
  • sporządzenia wykazu składników majątku jej przedsiębiorstwa, zawierającego określone dane – w przypadku, gdy nie prowadzi ksiąg rachunkowych.

Zgodnie z nowym ust. 3g bardzo podobna regulacja zostanie wprowadzona do art. 24 ustawy o pdof. (spółka niebędąca osobą prawną jest obowiązana do sporządzenia wykazu składników majątku jej przedsiębiorstwa oraz zamknięcia ksiąg, jeżeli spółka taka prowadzi księgi rachunkowe).

Ponadto zgodnie z nowym art. 9 ust. 2f ustawy o pdop, w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną, spółka przekształcana jest obowiązana zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości na dzień poprzedzający dzień przekształcenia. Natomiast w oparciu o zamknięte księgi lub sporządzony wykaz podatnicy ustalą wartość poszczególnych składników majątku na dzień przekształcenia dla celów podatkowych.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij