Pracownicza kwota zmniejszająca podatek od 2022 roku

10.11.2021 2021-11-10T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1209/pracownicza-kwota-zmniejszajaca-podatek-od-2022-roku
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
W 2022 roku niezmienione pozostaną okoliczności dające pracownikowi prawo do złożenia pracodawcy oświadczenia PIT-2. Nie zmieni się również termin, w jakim należy je złożyć, aby było skuteczne. Natomiast bardzo istotnej zmianie ulegnie wysokość kwoty zmniejszającej podatek stosowanej przez zakład pracy na etapie obliczania miesięcznej zaliczki na PIT. I tak od 1 stycznia przyszłego roku wyniesie ona 425 zł (1/12 z 5.100 zł).

Obecnie (do końca 2021 r.) pracodawca obliczając zaliczki na PIT od pracowniczych należności, uprawniony jest do zastosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku, gdy posiada PIT-2 od pracownika tj. oświadczenie złożone w ustawowym terminie (przed pierwszą wypłatą w roku podatkowym).

W takim oświadczeniu (druk PIT-2) pracownik zaświadcza, że:

  • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
  • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni

zajmującej się produkcją rolną,

  • nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o pdof,
  • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z FP lub z FGŚP,
  • ten zakład pracy jest właściwy do stosowania omawianego zmniejszenia.

W 2021 r. dopiero dysponując takim dokumentem pracodawca stosuje ulgę w wysokości 43,76 zł miesięcznie oraz uwzględnia ją wyłącznie w odniesieniu do dochodów nieprzekraczających górnej granicy pierwszego progu podatkowego, czyli kwoty 85.528 zł.

W 2022 roku zmianie ulegnie wysokość kwoty zmniejszającej podatek stosowanej przez zakład pracy na etapie obliczania miesięcznej zaliczki na 425 zł tj. 1/12 z kwoty całorocznej ulgi 5 100 zł (tzw. Polski Ład). Ponadto od 2022 r. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek pracodawca dysponujący drukiem PIT-2 będzie stosował również przy obliczaniu zaliczki na podatek według 32% stawki podatku.

 Obecnie (czyli do końca 2021 r.) pracownicza ulga zmniejszająca podatek przysługuje, gdy:

  • za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali, tj. gdy zaliczka wynosi 17% dochodu, oraz
  • za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, tj. gdy zaliczkę na podatek oblicza się według stawki 17% i 32%.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij