Prosta spółka akcyjna – wkłady na pokrycie kapitału akcyjnego

25.10.2021 2021-10-25T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1203/prosta-spolka-akcyjna-wklady-na-pokrycie-kapitalu-akcyjnego
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Do powstania Prostej spółki akcyjnej konieczne jest pokrycie kapitału akcyjnego wkładem o wartości co najmniej 1 zł. Kapitał akcyjny P.S.A. jest nowym rodzajem kapitału podstawowego i nie można go postrzegać jak kapitał zakładowy w spółce z o.o. czy S.A.

Kapitał akcyjny P.S.A jest zmienny i pozostawiony do dyspozycji akcjonariuszom (po spełnieniu pewnych warunków). Wartości kapitału akcyjnego nie wpisuje się do umowy spółki, co dla P.S.A. oznacza fakt, że zmiany jego wartości tego nie wymagają zmiany umowy spółki.

 Przy ustaleniu kapitału akcyjnego obowiązują następujące zasady:

 • wysokość kapitału akcyjnego jest określana przez zarząd na podstawie sumy wartości wniesionych wkładów pieniężnych i wkładów niepieniężnych, przeznaczonych na kapitał akcyjny.
 • majątek stanowiący pokrycie kapitału akcyjnego, powstały z wkładów, może zostać przeznaczony na wypłatę dywidendy,
 • zmiany wartości kapitału akcyjnego wymagają wpisu w KRS (nie wpisuje się do umowy spółki),
 • kapitał akcyjny P.S.A. nie jest powiązany z akcjami,
 • akcje P.S.A. nie posiadają wartości nominalnej, nie stanowią części kapitału akcyjnego, są niepodzielne oraz nie mają formy dokumentu,
 • akcje są ewidencjonowane w elektronicznym rejestrze prowadzonym przez podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub przez notariuszy,
 • udział akcjonariusz w kapitale Prostej spółki akcyjnej jest określany poprzez stosunek liczby akcji przysługujących mu do liczby wszystkich akcji wyemitowanych w tej spółce,
 • akcje są obejmowane po cenie emisyjnej w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne,
 • wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji może być każdy wkład mający wartość majątkową, w szczególności świadczenie pracy lub usług,
 • wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług, z perspektywy majątku P.S.A., jest bezwartościowy, ponieważ nie podlega on wycenie i nie wlicza się go do kapitału akcyjnego,
 • wkłady na pokrycie akcji P.S.A. wnosi się w całości w ciągu trzech lat od chwili wpisu spółki do KRS w określonych terminach, nie dotyczy to wkładu na pokrycie kapitału akcyjnego w kwocie co najmniej 1 zł.

Należy pamiętać, że akcjonariusz P.S.A. wnoszący do spółki taki wkład na gruncie ubezpieczeń społecznych jest uważany za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność (art. 8 ust. 6 pkt 4a i art. 13 pkt 5a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

W takim przypadku w umowie spółki określa się rodzaj i czas świadczenia pracy lub usług.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij