Obowiązki ALM w biurze rachunkowym – środki bezpieczeństwa finansowego

08.10.2021 2021-10-08T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1198/obowiazki-alm-w-biurze-rachunkowym-srodki-bezpieczenstwa-finansowego
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Biura rachunkowe jako IO rozpoznają ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną a także oceniają poziom rozpoznanego ryzyka.

Rozpoznając ryzyko biura rachunkowe IO uwzględniają w szczególności:

 • rodzaj klienta - niższe ryzyko może wystąpić w przypadku klienta stałego,
 • obszar geograficzny, tj. kraj pochodzenia, działania, dystrybucji - niższe ryzyko wystąpi przy działalności krajowej czy na terytorium UE,
 • rodzaj produktów, usług i sposoby ich dystrybucji - wyższe ryzyko to przykładowo działalność komisu samochodowego, kantoru, lombardu, klubu nocnego, handel paliwami, złomem itp.,
 • cel, regularność lub czas trwania stosunków gospodarczych.

Każdego klienta należy ocenić pod tym kątem i przypisać go do danej grupy ryzyka:

 • niskie ryzyko (grupa 1),
 • średnie ryzyko (grupa 2),
 • wysokie ryzyko (grupa 3).

Do rozpoznanego ryzyka należy dostosować zakres i intensywność stosowanych środków bezpieczeństwa finansowego, które w biurze rachunkowym sprowadzają się do następujących czynności:

 • identyfikacji klienta (przed zawarciem z nim umowy), a więc ustalenia jego danych, (określonych w art. 36 ustawy), w tym także danych osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta oraz danych beneficjenta rzeczywistego klienta (każdej osoby fizycznej sprawującej bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdej osoby fizycznej, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze, w szczególności na podstawie danych z CRBR), weryfikacji tożsamości identyfikowanych osób; pobrania potrzebnych oświadczeń, (w tym o zajmowaniu lub nie eksponowanego stanowiska politycznego),
 • oceny stosunków gospodarczych i stosownie do sytuacji, uzyskania informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru,
 • bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych klienta - dokonanie tego monitorowania dokumentuje się sporządzonym na tę okoliczność dokumentem.

W przypadku gdy dokonana ocena ryzyka klienta wykazała niskie ryzyko prania pieniędzy, można stosować uproszczone środki bezpieczeństwa (typu mniejszej częstotliwości monitorowania transakcji klientów).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij