Obowiązki ALM w biurze rachunkowym – ocena ryzyka własnego, wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

07.10.2021 2021-10-07T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1197/obowiazki-alm-w-biurze-rachunkowym-ocena-ryzyka-wlasnego-wewnetrzna-procedura-w-zakresie-przeciwdzialania-praniu-pieniedzy-oraz-finansowania-terroryzmu
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Biuro rachunkowe jako IO musi mieć przygotowaną ocenę ryzyka (czyli podstawowy, dokument AML) Biuro obowiązkowo dokonuje oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu odnoszącą się do własnej działalności gospodarczej.

Celem sporządzenia oceny ryzyka własnego przez IO (biura rachunkowe) jest przede wszystkim uświadomienie sobie wystawienia na omawiane ryzyko i określenie zagrożeń oraz wskazanie, jakie środki bezpieczeństwa finansowego będą stosowane w celu obniżenia tego ryzyka. Dokument oceny ryzyka własnego może być sporządzony w postaci papierowej lub elektronicznej oraz aktualizowany w razie potrzeby (nie rzadziej jednak niż co 2 lata)

IO (biura rachunkowe) muszą też wprowadzić zaakceptowaną przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Taka wewnętrzna procedura stanowi po prostu zbiór przyjętych przez IO (biuro rachunkowe) zasad dotyczących realizowania obowiązków ustawy, w tym:

  • stosowania środków bezpieczeństwa,
  • przechowywania dokumentów,
  • szkoleń osób zaangażowanych w realizację tych obowiązków,
  • kontroli wewnętrznej,
  • przekazywania informacji do GIIF.

Procedury IO powinny zawierać w sobie także wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz IO rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów ustawy. W skład wewnętrznych procedur często wchodzą również (jako załączniki) wzory druków używanych w biurze w związku z realizacją obowiązków z ustawy.

Wewnętrzna procedura biura rachunkowego powinna być sporządzona z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności (biuro rachunkowe) Procedury przeznaczone konkretnie dla biur rachunkowych mogą być udostępniane podczas szkoleń z tego zakresu prowadzonych przez podmioty komercyjne czy pobrane z ogólnodostępnych stron internetowych.

Natomiast korzystając z takich ogólnodostępnych lub przekazanych wzorów, zawsze trzeba mieć na uwadze dostosowanie ich treści do zakresu i okoliczności własnej działalności (biura rachunkowego).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij