Nowe ulgi dla przedsiębiorców – rządowy program Polski Ład

17.09.2021 2021-09-17T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1188/nowe-ulgi-dla-przedsiebiorcow-rzadowy-program-polski-lad
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Projekt przepisów w ramach Polskiego Ładu przewiduje modyfikację niektórych obecnych ulg podatkowych a także wprowadzenie zupełnie nowych typu: ulga na innowacyjnych pracowników, ulga na prototyp czy ulga dla zwiększających przychody ze sprzedaży produktów.

Rządowy program Polski Ład przewiduje, że w ramach ulgi na innowacyjnych pracowników, podatnik będący płatnikiem, który prowadzi działalność B+R, będzie mógł pomniejszyć kwotę podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych od dochodów (przychodów) osób fizycznych zatrudnionych u niego na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, czy też praw autorskich o koszty kwalifikowane, które nie zostały odliczone od dochodu w zeznaniu rocznym w ramach odliczenia ulgi B+R.

Z kolei ulga na prototyp zakłada, że podatnicy CIT i PIT będą mieli możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia takiego produktu na rynek.

Powyższe koszty będą wykazywane w zeznaniu rocznym, składanym przez podatnika za rok podatkowych, w którym koszty te zostały poniesione, z możliwością odliczenia ich również w kolejnych dwóch latach następujących bezpośrednio po roku, w którym zostały poniesione. Ponadto projekt zakłada, że wartość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 30% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 10% dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nowe przepisy zakładają również wprowadzenie ulgi dla zwiększających sprzedaż produktów, w ramach której podatnicy CIT i PIT będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki będące kosztami podatkowymi, poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, jak również związanych z osiągnięciem takich przychodów w przypadku produktów dotychczas nieoferowanych. Kwota odliczenia będzie przysługiwała do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych (z pozarolniczej działalności gospodarczej – podatnik PIT), nie więcej jednak niż 1.000.000 zł.

Prawo do odliczenia ma dotyczyć przykładowo:

  • kosztów uczestnictwa w targach,
  • działań promocyjnoinformacyjnych,
  • przygotowania dokumentacji do przetargu itp.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij