Modyfikacja ulg dla firm w ramach rządowego programu Polski Ład

15.09.2021 2021-09-15T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1187/modyfikacja-ulg-dla-firm-w-ramach-rzadowego-programu-polski-lad
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Projekt przepisów w ramach Polskiego Ładu przewiduje modyfikację niektórych obecnych ulg podatkowych - typu ulga B+R.

W ramach ulgi badawczo-rozwojowej tzw. ulgi B+R, podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową nazwane kosztami kwalifikowanymi.

Obecnie podatnicy CIT i PIT posiadający status centrum badawczo-rozwojowego (CBR) mogą w ramach ulgi B+R odliczać od podstawy opodatkowania:

  • 150% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na działalność B+R,
  • 100% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na działalność B+R

- jeżeli są to koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione przez podatników posiadających status CBR niebędących mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą.

Projekt przepisów Polskiego Ładu zakłada, że CBR będą mogły odliczać w ramach ulgi B+R koszty kwalifikowane w wysokości 200%, ma to również dotyczyć kosztów kwalifikowanych uzyskania i utrzymania patentu.

Planuje się także wprowadzenie zmian w wysokości odliczania przez podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową kosztów kwalifikowanych związanych z zatrudnieniem pracowników, którzy realizują działalność badawczo-rozwojową.

Za koszty kwalifikowane w ramach ulgi B+R uznaje się przykładowo:

  • należności ze stosunku pracy,
  • należności z umowy zlecenia,
  • należności umowy o dzieło,
  • sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności

– w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej/wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy/czasie wykonania danej usługi.

Obecnie podatnicy nieposiadający statusu CBR mogą odliczyć te koszty kwalifikowane od podstawy opodatkowania w wysokości 100%. W ramach zmian planuje się wprowadzenie możliwości odliczenia powyższych kosztów w wysokości 200% dla wszystkich podatników.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij