Ulgi dla firm – rządowy program Polski Ład

13.09.2021 2021-09-13T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1186/ulgi-dla-firm-rzadowy-program-polski-lad
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Projekt przepisów w ramach Polskiego Ładu przewiduje modyfikację niektórych obecnych ulg podatkowych a także wprowadzenie nowych ulg typu: ulga na terminal płatniczy, ulga dla wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę czy ulga na robotyzację.

Rządowy program Polski Ład planuje wprowadzenie ulgi dla podatników, którzy ponieśli wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu takiego terminala płatniczego.

Podatnicy w każdym roku podatkowym będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania:

  • maksymalnie 1.000 zł,
  • maksymalnie 2.500 zł – dotyczy podatników, którzy zgodnie z przepisami ustawy o VAT są zwolnieni z obowiązku rejestrowania przychodów przy użyciu kas rejestrujących,
  • 200% poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż 2.000 zł – dotyczy małych podatników, którym przysługuje prawo do zwrotu VAT w terminie 15 dni (w tym przypadku uprawnienie to musi przysługiwać przez określony czas).

Z kolei ulga wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę ma polegać na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną, czy działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

Ponadto przepisy zakładają, że kwota odliczenia nie będzie mogła w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych (z pozarolniczej działalności gospodarczej).

Ponadto koszty mają podlegać odliczeniu, jeżeli nie zostaną podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostaną odliczone od podstawy obliczenia podatku. Odliczenia będzie się dokonywało w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty.

Ulga na robotyzację ma funkcjonować podobnie do ulgi B+R. Planuje się, że podatnikowi prowadzącemu działalność przemysłową (działalność produkcyjną), będzie przysługiwać prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast dodatkowe odliczenie nie będzie mogło przekroczyć 50% wysokości kosztów.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij