Zmiany dotyczące samochodów – rządowy program Polski Ład

08.09.2021 2021-09-08T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1184/zmiany-dotyczace-samochodow-rzadowy-program-polski-lad
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Na gruncie obecnych przepisów ustawy o PIT przychody ze sprzedaży środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej wycofanych z działalności gospodarczej lub po likwidacji działalności - kwalifikowane są do przychodów z działalności gospodarczej - jeżeli sprzedaż nastąpiła w okresie 6 lat po wycofaniu lub likwidacji. Z kolei w przypadku rzeczy ruchomych, które wykorzystywane są w działalności na podstawie tzw. leasingu operacyjnego (np. samochody osobowe) takie składniki majątku nie są traktowane jako środki trwałe i nie są amortyzowane. Natomiast gdy leasingobiorca wykupi taki składnik do majątku prywatnego, przychód z jego sprzedaży nie jest kwalifikowany do przychodów z działalności gospodarczej. W tej sytuacji, jeśli sprzedaż takiego samochodu nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia nabycia, przychód ze sprzedaży nie podlega opodatkowaniu.

W rządowym programie Polski Ład - proponuje się, by przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, o których mowa w art. 23b ust. 1 updof (np. samochody osobowe), były zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej, nawet jeśli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej - a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Z kolei obecnie wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania służbowego samochodu do celów prywatnych ustala się w zależności od pojemności skokowej silnika:

  • 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1.600 cm,
  • 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1.600 cm.

W projekcie ustawy nowelizującej (tzw. Polski Ład) wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania służbowego samochodu do celów prywatnych będzie się ustalać w wysokości:

  • 250 zł miesięcznie - dla samochodów:
    - o mocy silnika do 60 kW,
    - stanowiących pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych lub pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy,
  • 400 zł miesięcznie - dla samochodów innych.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij