Opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci i małżonków – rządowy program Polski Ład

07.09.2021 2021-09-07T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1183/opodatkowanie-osob-samotnie-wychowujacych-dzieci-i-malzonkow-rzadowy-program-polski-lad
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Małżonkowie rozliczając się z podatku dochodowego PIT - zasadniczo muszą rozliczyć się odrębnie od osiąganych przez siebie dochodów. Z kolei małżonkowie, między którymi przez cały rok podatkowy istnieje wspólność majątkowa oraz przez cały rok podatkowy pozostają w związku małżeńskim, mogą być - na swój wniosek (wyrażony we wspólnym zeznaniu podatkowym) opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów. W takim przypadku podatek dochodowy PIT określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

W rządowym programie Polski Ład - prawo do wspólnego opodatkowania ma zostać rozszerzone.

Po zmianach małżonkowie będą mogli rozliczyć się wspólnie:

  • także za rok podatkowy, w którym zawarli związek małżeński (wymóg pozostawania w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej ma wówczas trwać od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego),
  • również wtedy, gdy jeden z małżonków zmarł w roku zawarcia związku lub w roku następnym przed złożeniem zeznania podatkowego.

Z kolei odnośnie osób samotnie wychowujących dzieci możliwość preferencyjnego (wspólnego) opodatkowania będzie skierowana tylko do jednego rodzica. Ponadto obecnie w przypadku wyboru podatku liniowego lub na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne występuje zakaz opodatkowania wspólnie z małżonkiem lub na zasadach przyjętych dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 W Polskim Ładzie ma się to zmienić - prawo do preferencyjnego opodatkowania będą mieli także podatnicy, którzy wybiorą podatek liniowy czy ryczałt ewidencjonowany jako formę opodatkowania, ale przez cały rok nie osiągną przychodów ani nie poniosą kosztów uzyskania przychodów, czyli po prostu złożą za dany rok podatkowy "zerowy" PIT-36L lub PIT-28.

Nowe przepisy dotyczące wspólnego rozliczenia małżonków oraz samotnego rodzica mają mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r., więc nie będą obejmowały jeszcze zeznań składanych za rok podatkowy 2021 r.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij