Elektronizacja akt osobowych a składanie dokumentów finansowych

12.07.2021 2021-07-12T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1161/elektronizacja-akt-osobowych-a-skladanie-dokumentow-finansowych
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Z dniem 1 lipca 2021 r. nastąpiła dawno zapowiadana elektronizacja postępowania przed KRS dotyczącego podmiotów z rejestru przedsiębiorców.
Pomimo elektronizacji zasady przekazywania dokumentów finansowych do KRS nie uległy większym zmianom. Wyjątek dotyczy tych podmiotów, które przekazują do RDF dokumenty sporządzone przez notariusza (np. uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego). Od 1 lipca 2021 r. przekazywanie dokumentów notarialnych do KRS zostało zautomatyzowane i ma następować pomiędzy notarialnym repozytorium (Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych tzw. CREWAN) a systemem KRS.

Elektronizacja postępowania przed KRS nie wiąże się z wymogiem sporządzania w postaci elektronicznej uchwał wspólników. Od 1 lipca 2021 r. mogą one być sporządzone w również w formie pisemnej, a do KRS można dołączyć ich kopie (skany).

Elektronizacja postępowania przed KRS nie wiąże się także z modyfikacją funkcjonowania jednego okienka
w KRS. Tak jak dotychczas, także od 1 lipca 2021 r., dane przedsiębiorców wpisane do KRS stanowią ich dane podstawowe. Przekazywane one są z KRS do urzędowych rejestrów. Dane objęte treścią wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS były i są przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) i rejestru REGON. Natomiast do ZUS (Centralnego Rejestru Płatników Składek) dane podstawowe trafiają z CRP KEP.

Poza tym administracja skarbowa, GUS i ZUS, oprócz danych z KRS, gromadzą także dane uzupełniające o podmiocie wpisanym do KRS. Ich zakres określają przepisy. Informowanie o danych uzupełniających i ich
aktualizowanie jest obowiązkiem przedsiębiorców z KRS. W razie zmiany tych danych (niezależnie od tego, czy chodzi o informacje dla urzędu skarbowego, statystycznego, czy ZUS) trzeba o nich poinformować właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Uczynić to należy, składając zgłoszenie w zakresie danych uzupełniających na druku NIP-8. Otrzymane dane uzupełniające z CRP KEP są przekazywane do rejestru REGON i Centralnego Rejestru Płatników Składek.

Natomiast podmioty podlegające wpisowi wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz SP ZOZ, mogą skorzystać z możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, ale nie mają takiego obowiązku. Oznacza to, że wnioski składane przez te podmioty w dalszym ciągu mogą mieć postać papierową. W przypadku papierowych wniosków o wpis w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji (...) tak jak do tej pory, trzeba je będzie składać na urzędowych formularzach. Wnioski inne niż o wpis dotyczące podmiotów rejestru stowarzyszeń, innych organizacji (...) można składać także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij