Obowiązkowa kasa on-line od 1 lipca 2021 r.

11.06.2021 2021-06-11T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1149/obowiazkowa-kasa-on-line-od-1-lipca-2021-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Kolejna grupa podatników od 1 lipca 2021 r. będzie zobowiązana do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych tylko przy zastosowaniu kas on-line.
Podatnicy z tej grupy tylko do końca czerwca 2021 r. mogą stosować kasę z elektronicznym bądź kasę z papierowym zapisem kopii do świadczenia swoich usług.

W obowiązku szybkiej instalacji kas on-line znalazły się firmy świadczące usługi:
•    fryzjerskie,
•    kosmetyczne,
•    kosmetologiczne,
•    budowlane,
•    prawnicze
•    w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
•    związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Oczywiście wymóg ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy on-line uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlega temu obowiązkowi.

Jeżeli z różnych przyczyn (np. zawieszenie działalności gospodarczej) u podatnika nie wystąpi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych, to nie powstanie również obowiązek stosowania kasy on-line.

Ponadto na wniosek podatnika (na mocy art. 48 § 1 Ordynacji podatkowej), organ podatkowy może również odraczać terminy przewidziane w przepisach podatkowych, jeśli jest to uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Podatnik zobowiązany do wymiany kasy starego typu na kasę rejestrującą on-line musi zakupić urządzenie, które posiada potwierdzenie od prezesa Głównego Urzędu Miar (GUM).

Należy również pamiętać, że podatnicy (u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestrujących on-line), mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% ceny jej zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij