Czy spółka komandytowa może być małym podatnikiem CIT

07.06.2021 2021-06-07T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1147/czy-spolka-komandytowa-moze-byc-malym-podatnikiem-cit
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Spółki komandytowe z siedzibą w Polsce już od 1 stycznia 2021 r. lub od 1 maja 2021 r. uzyskały status podatnika CIT.
Pomimo, że zmienione przepisy obowiązują już kilka miesięcy podatnicy mają wątpliwości dotyczące:
•    stosowania przez te spółki 9% stawki CIT,
•    możliwości opłacania kwartalnych zaliczek CIT,
•    możliwości jednorazowej amortyzacji - do wysokości kwoty 50.000 euro rocznie – środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).

Wymienione preferencje w podatku dochodowym CIT są dostępne dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą oraz dla podatników mających status małego podatnika.

Jak wynika z pisma Podsekretarza Stanu w MF z dnia 8 stycznia 2021 r., nr DD5.054.7.2020, będącego odpowiedzią na zapytanie poselskie nr 2151 nadanie spółce komandytowej statusu podatnika nie jest tożsame z rozpoczęciem przez nią prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z wyjaśnieniami spółka komandytowa prowadzi nadal działalność, a w 2021 roku jedynie zmienia się jej status podatkowy. Dlatego jeżeli jej przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły wyrażonej w zł kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro, to spółka komandytowa spełnia warunek bycia tzw. małym podatnikiem CIT i ma prawo stosować 9% stawkę CIT.

Pozostaje jednak wiele pytań typu:
•    jaki okres ma przyjąć spółka komandytowa dla ustalenia swojego statusu jako tzw. małego podatnika, w przypadku, gdy podjęła decyzję o staniu się podatnikiem podatku dochodowego z opóźnieniem (możliwym zgodnie z przepisami), czyli dopiero z dniem 1 maja 2021 r.?

W tej sytuacji do zbadania swojego statutu jako małego podatnika spółka może wziąć przykładowo:
•    okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
•    okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.
•    okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Takie pytania postawiono w interpelacji poselskiej nr 20382, która wpłynęła do Sejmu 24 lutego 2021 r.
Niestety Ministerstwo Finansów nie wypracowało jeszcze stanowiska w tej sprawie a w dniu 25.05.2021 r. po raz kolejny przedłużony został termin udzielenia odpowiedzi na tę interpelację.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij