Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zmiana przepisów dotyczących funkcjonowania CRBR

12.05.2021 2021-05-12T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1134/nowelizacja-ustawy-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu-oraz-zmiana-przepisow-dotyczacych-funkcjonowania-crbr
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu już niedługo zostaną istotnie zmieniona ustawą nowelizującą (Dz. U. z 2021 r. poz. 815). Przepisy (poza kilkoma wyjątkami) wejdą co do zasady w życie z dniem 15 maja 2021 r.
Z dniem 31 lipca 2021 r., czyli po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia - wejdą w życie zmiany dotyczące między innymi rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych, czyli tych które muszą wdrożyć i realizować specjalne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. W tej chwili do instytucji obowiązanych zaliczani są przykładowo doradcy podatkowi, biegli rewidenci, podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Po zmianie przepisów do instytucji obowiązanych zaliczyć należy także:
•    przedsiębiorców w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędących innymi instytucjami obowiązanymi,
•    pośredników w obrocie nieruchomościami (z wyłączeniem określonych czynności),
•    przedsiębiorców w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami.

Z dniem 31 października 2021 r., czyli po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia - wejdą w życie zmiany dotyczące funkcjonowania CRBR. Zmiany dotyczą między innymi rozszerzenia katalogu podmiotów, które muszą zgłaszać swoich beneficjentów rzeczywistych do tego rejestru i aktualizować ujawnione w nim dane.
Po nowelizacji poza spółkami, które obecnie muszą wywiązywać się z obowiązków wobec CRBR (oraz PSA), do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji zobowiązane będą także:
•    spółki partnerskie,
•    fundacje,
•    stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS,
•    spółdzielnie,
•    spółdzielnie europejskie,
•    europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
•    spółki europejskie oraz trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
            -    mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium RP w imieniu lub na rzecz trustu.
Należy mieć na uwadze, że w/w podmioty muszą zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do CRBR w terminie 3 miesięcy od dnia 31 października 2021 r.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij