Zmiana obostrzeń związanych z COVID-19

10.05.2021 2021-05-10T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1133/zmiana-obostrzen-zwiazanych-z-covid-19
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, weszły w życie z dniem 8 maja 2021 r. i złagodziły obostrzenia związane z pandemią.
Zmieniły się przepisy dotyczące organizacji imprez i spotkań.
•    od 8 maja do 28 maja 2021 r. będzie dopuszczalna organizacja imprez i spotkań do 25 osób,
(będą musiały się one odbywać na otwartym powietrzu albo w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie)
•    od 29 maja do 5 czerwca 2021 r. będzie dopuszczalne organizowanie imprez i spotkań do 50 osób, (na otwartym powietrzu, w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży)
•    ponadto do wskazanych limitów nie należy wliczać osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 dwoma dawkami szczepionki lub jedną w przypadku szczepionki jednodawkowej.

Zmiany dotyczą działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów.
•    od 15 maja do 28 maja 2021 r. będzie dopuszczalne prowadzenie działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (PKD 56.10.A) oraz działalności związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (PKD 56.30.Z) w ogródku gastronomicznym,
•    ponadto jako taki ogródek traktować będzie można każde miejsce wyznaczone do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych (w których jest prowadzona taka działalność).

Przepisy zmieniają również w niektórych przypadkach obowiązek zasłaniania ust i nosa.
•    już od dnia 15 maja 2021 r. obowiązek zasłaniania ust i nosa nie będzie miał zastosowania na świeżym powietrzu,
•    do 5 czerwca 2021 r., utrzymano obowiązek zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki m.in.:
            -    w środkach publicznego transportu zbiorowego,
            -    w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych,
            -    na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju,
            -    na terenie nieruchomości wspólnych,
            -    w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba że pracodawca postanowi inaczej),
            -    w budynkach użyteczności publicznej
            -    w obiektach (placówkach) handlowych lub usługowych oraz na targowiskach.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij