Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 9 maja br.

30.04.2021 2021-04-30T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1130/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-do-9-maja-br
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Rada Ministrów w dniu 23 kwietnia 2021 r. wydała rozporządzenie w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19.
Tzw. dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadkach, o których mowa w tych przepisach, jednak nie dłużej niż do 9 maja 2021 r.

Uprawnionymi do zasiłku opiekuńczego są ubezpieczeni lub będący funkcjonariuszami rodzice i opiekunowie, zwolnieni od wykonywania pracy lub pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
•    dziećmi w wieku do 8 lat,
•    dziećmi w wieku:
        o    do 16 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności,
        o    do 18 lat z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
        o    do 24 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
•    dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.

Świadczenie to przysługuje w przypadku:
•    zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego lub innej placówki z powodu COVID-19, do których uczęszcza dziecko lub dorosła osoba niepełnosprawna,
•    otwarcia tych placówek, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19 np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych albo
•    braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na dotychczasowych zasadach i nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę, czyli:
•    jest bezrobotny,
•    korzysta z urlopu rodzicielskiego,
•    urlopu wychowawczego itp.

W celu otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego niezbędne jest złożenie u płatnika składek odpowiedniego formularza (oświadczenia), natomiast osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają takie oświadczenie bezpośrednio w placówce ZUS.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij