Obowiązki sprawozdawcze spółek komandytowych za 2020 r.

28.04.2021 2021-04-28T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1128/obowiazki-sprawozdawcze-spolek-komandytowych-za-2020-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Spółki komandytowe mogą zamykać swoje księgi rachunkowe na dzień 31.12.2021 r. lub na dzień 30.04.2021 r, o ile jednostka podjęła taką decyzję oraz przyjęła status podatnika CIT dopiero od 1 maja 2021 r.
1.    Spółka komandytowa, która uzyskała status podatnika CIT od 1 stycznia 2021 r.
- była zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający ten dzień, czyli na 31 grudnia 2020 r.

Należy również mieć na uwadze, że sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2020 r. mogą również sporządzić spółki komandytowe, które co prawda wybrały status podatnika CIT od 1 maja 2021 r., ale nie wydłużyły swojego roku obrotowego do 30 kwietnia 2021 r.

W tym przypadku, jeżeli sprawozdanie spółki komandytowej z powodu COVID-19 nie zostało jeszcze sporządzone, to jednostka można je:
•    sporządzić najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.
•    zatwierdzić najpóźniej do 30 września 2021 r.


2.    Spółka komandytowa, która przyjęła status podatnika CIT od 1 maja 2021 r.
- mogła nie zamykać ksiąg rachunkowych na ten dzień oraz kontynuować rok obrotowy aż do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Jeżeli rok obrotowy spółki komandytowej jest równy kalendarzowemu, to jej rok obrotowy w tym przypadku będzie trwał od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzane sprawozdanie finansowe. Kolejny rok obrotowy spółki komandytowej będzie natomiast obejmował okres od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

W tym przypadku sprawozdanie finansowe jednostek, których obowiązek sporządzenia wystąpił dopiero na dzień 30 kwietnia 2021 r., z powodu COVID-19 może zostać sporządzone w okresie dłuższym o 3 miesiące od terminu ustawowego.

Oznacza to, że spółki komandytowe, które uzyskają statut CIT później, oraz które zdecydowały się na wydłużenie roku obrotowego o 4 miesiące, mogą swoje sprawozdanie finansowe:
•    sporządzić najpóźniej do 31 października 2021 r.
•    zatwierdzić najpóźniej do 31 stycznia 2022 r.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij