Zwolnienie od pracy pracownika na czas szczepienia przeciw COVID-19

16.04.2021 2021-04-16T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1124/zwolnienie-od-pracy-pracownika-na-czas-szczepienia-przeciw-covid-19
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Istotą stosunku pracy jest wykonywanie odpłatnej pracy pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie wyznaczonym. Jednocześnie odstąpienie od jej wykonywania w zaplanowanym przedziale jest możliwe tylko wyjątkowo, czyli jeśli tak przewidują przepisy Kodeksu Pracy, przepisy wykonawcze do K.P. albo inne przepisy prawa.
Przepisy wymieniają szczepienia jako jedną z przyczyn obowiązku pracodawcy zwolnienia pracownika od pracy, stawia jednak istotny warunek, czyli ich obligatoryjność (dotyczy to obowiązkowych szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych - § 9 rozporządzenia w sprawie nieobecności w pracy).

Natomiast przewidziane w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie metody zapobiegania COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 10) szczepienia, jako forma zapobiegania tej chorobie zakaźnej, nie zostały objęte obowiązkiem i są dobrowolne.

Jednak pomimo braku jednoznacznego przepisu, obowiązek zwolnienia pracownika od pracy w celu zaszczepienia można wywodzić z ogólnej powinności pracodawcy dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy (zgodnie z art. 207 § 1 K.p.).

Obowiązkowi zwolnienia od pracy na czas szczepienia przeciw COVID-19 nie towarzyszy jednak obowiązek pracodawcy zapłaty za czas w związku z tym nieprzepracowany. Przy czym w podanych okolicznościach okres nieobecności należy uznać za zwolnienie od pracy dla celów prywatnych, który bez można odpracować.

Zabezpieczając się przed dezorganizacją pracy pracodawca może żądać wcześniejszego podania daty zaszczepienia. Dlatego pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (§ 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie nieobecności w pracy).

Natomiast co do zwolnienia od pracy w razie niepożądanych objawów poszczepiennych, to przepisy nie zawierają żadnych regulacji w tej sprawie, należy więc kierować się ogólnymi przepisami bhp oraz zdrowym rozsądkiem. Bezpieczeństwo pracownika nie pozwala na żądanie wykonywania przez niego czynności pracy, gdy jego stan to uniemożliwia a przy niektórych pracach jest to zakazane wprost (operatorzy ciężkich maszyn budowlanych, maszyn drogowych albo kierowcy autobusów i motorniczych tramwajów itp.). Natomiast okres wynikającego z tych przyczyn niewykonywania pracy jest także według obowiązujących przepisów nieodpłatny.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij